July 2018

OSLO (Fondene TDN Direkt) I juliutgaven av tv-sendinger Fondene Direkt Monthly Roundup har vi gått gjennom pengeflyttrender i det svenske fondsmarkedet, med kommentarer fra Fondsbolagets spareøkonom Gustav Sjöholm.

OSLO (Fondene TDN Direkt) I juliutgaven av tv-sendinger Fondene Direkt Monthly Roundup har vi gått gjennom pengeflyttrender i det svenske fondsmarkedet, med kommentarer fra Fondsbolagets spareøkonom Gustav Sjöholm.

Vi ser på hva hvilke typer fond som har prestert best og dårligst de siste 30 dagene. Tundra Vietnam og Tundra Pakistan er å finne på avkastningstoppen, etter å ha vært i bunnsjiktet i tiden før forrige måneds program.

Mindre overraskende finner vi fond med eksponering mot det kriserammede Tyrkia denne gang blant de dårligst presterende fondene.

I juli gjestet Fondene Direkt av Placeras fondsdirektør Pär Ståhl, som forklarte hvordan redaksjonen velger ut sine “ti kjøpsverdige fond” samt hvordan man kan tanke rundt valuta, fondsforvaltere og sparerutinger.

Utover dette dypdykker vi i vår samarbeidspartner Coelis Likviditetsfond og tar del i fondsforvalteren Gustav Franssons tanker rundt investeringsutsiktene.


Oppdragsvideo: Filmes og produseres av Fonder Direkt TV, en frittstående avdeling av Nyhetsbyrån Direkt AB.