Skagen Global – Forvalter Knut Gezelius om fondets andre kvartal og investeringsfilosofi2019-07-12

Andre kvartal 2019 var intensivt med raske geopolitiske omveltninger. Skagen Globals porteføljeforvalter Knut Gezelius forklarer i denne kvartalsoppdateringen om fondets utvikling og hvordan forvalterne ser på makrofaktorer som handelskrig. Knut Gezelius deler også tre årsaker til at Skagen Global har et tysk reassuranseselskap som en av sine kjernebeholdninger. Les mer hos Skagen Fondene.

Les mer…


SKAGEN Global - Knut Gezelius2018-11-01 OPPDRAGSARTIKKEL

Porteføljeforvalter Knut Gezelius i SKAGEN Global forteller hvordan han jobber for å finne selskaper som over tid kan skape verdier for andelseierne.

Les mer…


August 20182018-09-18

OSLO (Fondene TDN Direkt) Augustutgaven av Fonder Direkt Monthly Roundup er nå tilgjengelig for allmennheten. Rekorder har fortsatt blitt slått, Avanza har gjort inntrykk, men hva er den pregende stemningen på det svenske fondsmarkedet? Dessuten gir forvalter Michael Gobitschek i vår samarbeidspartner SKAGEN Fondene et innblikk i eiendomsfondet SKAGEN m2 og hva som er aktuelt i eidendomsmarkedet.

Les mer…


SKAGEN Focus - Jonas Edholm2018-09-10 OPPDRAGSARTIKKEL

Her forteller Jonas Edholm, som forvalter det høykonsentrerte aksjefondet SKAGEN Focus, hvordan porteføljeteamet jobber for å identifisere de 35 beste investeringsideene rundt om i verden. Jonas forklarer også hvorfor fondet har en relativt høy eksponering mot det japanske aksjemarkedet for øyeblikket, og trekker frem noen eksempler på selskaper som SKAGEN Focus liker i landet.

Les mer…


July 20182018-08-20

OSLO (Fondene TDN Direkt) I juliutgaven av tv-sendinger Fondene Direkt Monthly Roundup har vi gått gjennom pengeflyttrender i det svenske fondsmarkedet, med kommentarer fra Fondsbolagets spareøkonom Gustav Sjöholm. OSLO (Fondene TDN Direkt) I juliutgaven av tv-sendinger Fondene Direkt Monthly Roundup har vi gått gjennom pengeflyttrender i det svenske fondsmarkedet, med kommentarer fra…

Les mer…


SKAGEN Insight Fund - Tomas Johansson & Anna Marcus2018-08-13 OPPDRAGSARTIKKEL

I denne videoen forteller fondsforvalteren Tomas Johansson om bakgrunnen til SKAGEN Insight som “skygger” aktive eiere, hva en aktiv eier gjør og hvilke forskjeller det er mellom SKAGEN Insight og tradisjonelle fond med denne strategien.

Les mer…


June 20182018-07-12

Oslo (Fondene TDN Direkt) I denne månedsoppdateringen går vi gjennom trendene i det svenske fondsmarkedet, hvilke fond som oppgraderes til fem stjerner av Morningstar, samt hvilke fondskategorier som var de beste og verste de siste 30 dagene. Tundra Fonders investeringssjef og medgrunder Mattias Martinsson forklarer hva som er aktuelt i Vietnam og Pakistan akkurat nå, og vi ser tilogmed tilbake…

Les mer…