• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Value: +3,2% i 3kv, "dårligste 5 årene for verdiinvestorer noensinne"

(Fonder Direkt): Det globale aksjefondet Jupiter Global Value steg med 3,2 prosent i tredje kvartal i basisvaluta dollar, noe som betyr at fondet har falt 16,9 prosent siden årsskiftet. Samtidig steg referanseindeksen (MSCI AC World) med 8,3 prosent i løpet av kvartalet, og har dermed steget 1,8 prosent i år per 30. september.

Det fremgår av fondets kvartals-vise kommentar fra daglig leder Ben Whitmore og hans medforvalter Dermot Murphy.

value

Utvikling av Jupiter Global Values de siste fem årene og referanseindeks MSCI AC World (Kilde: Jupiter AM)

Fortsatt fiendtlig miljø for verdiinvestorer

I løpet av kvartalet fortsatte miljøet for verdiinvestorer å være veldig negativt, og verdipapirene utviklet seg svakt.

“Usikkerheten rundt koronaviruset førte til at investorer søkte sikkerhet i selskaper som kunne vokse under disse forholdene. Dette var ikke en gunstig hendelse for fondet, som ikke har noen eksponering mot de store teknologigigantene som Apple, Alibaba, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook og Alphabet som har stått bak størstedelen av oppgangen i aksjemarkedet”, sier forvalterparet.

Finansselskaper og oljegiganter tynget kvartalet

Den mest negative bidragsyteren for kvartalet var finansselskapet TP ICAP, som kunngjorde at det økte handelsvolumet som fulgte markedsvolatiliteten i våres, avtok i løpet av kvartalet. Oljegiganten BP og bankene Standard Chartered og Anglo Irish Bank endte også opp som kvartalets tapere.

Jupiter Global Value mottok sitt største positive porteføljebidrag fra hjemmefikskjeden Kingfisher, som kom med en sterk kvartalsrapport. Andre positive bidragsytere som skiller seg ut er Pandora, Flow Traders, PAX Global Technology og Hazama Ando.


De fem verste årene for verdiinvestorer noensinne

Verdiinvestorer har gjennomgått sin verste 5-årige relative utvikling mot vekst som en investeringsmetode noensinne, skriver forvalterduoen.

“Verdiinvestering har imidlertid alltid håndtert forstyrrelser, selv om prisene for verdiaksjer for tiden er veldig lave. Vi kjøper bedrifter med lav verdi som har midlertidige problemer, sterke balanser og forbedret styring. Dette har fungert bra lenge, men fungerer ikke i det hele tatt nå. Vi tror fortsatt det vil komme tilbake en dag, men dessverre kan vi ikke forutsi når,” kunngjør Ben Whitmore og Dermot Murphy.

“Hvis markedet begynner å se forbi det kortsiktige perspektivet, er verdsettelsesnivåene utrolig lave. Dette er viktig å følge med på fordi lave verdsettelser historisk har indikert en sterk fremtidig avkastning,” legger forvalterne til.

Ben Whitmore og Dermot Murphy anslår at så lenge bedriftenes balanse tåler denne perioden, og fondet unngår selskaper som tilbyr “falsk verdi”, er mulighetene fremover eksepsjonelt gode for langsiktige investorer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER