• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +7,0% 3kv, ren energi vokser

(Fonder Direkt): Aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth steg 7,0 prosent i løpet av tredje kvartal, men sett i september alene tapte fondet 0,4 prosent. Siden årsskiftet har fondet falt 2,0 prosent sett i basisvalutaen euro. Fondets referanseindeks (FTSE ET100) steg 26,3 i løpet av kvartalet og er opp 39,5 prosent for året.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalteren Charlie Thomas.

ecology

Utvikling for Jupiter Global Ecology Growth, og dens referanseindeks FTSE ET100 de siste ti årene. (Kilde: Jupiter AM

Fondet leverte et sterkt resultat i løpet av tredje kvartal, fastslår forvalteren, som igjen tilskriver fondets underprestasjon til indeksen til at fondet ikke eier andeler i elbilprodusenten Tesla, som står for den største vekten i referanseindeksen, hvor aksjen har fortsatt å vokse sterkt.

Positive avkastningsbidrag kom fra flere av porteføljens sektorer og fra alle syv av fondets sentrale temaer, men ren energi var igjen temaet som sto for fondets største gevinster i løpet av kvartalet. Når det gjelder individuelle aksjer, blir Vestas fremhevet som den beste bidragsyteren i perioden, etterfulgt av Orsted og First Solar. Ren energi sies å ha blitt sterk den siste tiden takket være et mer positivt grunnleggende perspektiv for sektoren, men han nevner også at den amerikanske presidentkandidaten Joe Bidens forslag til et regjeringsinvesteringsprogram som vil bidra til å gi USA 100 prosent grønn strøm fra 2035 blir sett på som mer og mer sannsynlig.

Blant porteføljens nedgraderinger er National Express og East Japan Railway, som fortsatte å bli preget av bekymringer for at en ny smittebølge kan påvirke transportsektoren. Eierandelen i East Japan Railway ble solgt i juli, men når det gjelder andre kollektivtransportselskaper, mener forvalteren at de sannsynligvis vil bli straffet på kort sikt, men at de er stabile nok til å overleve pandemien.

Når det gjelder tiden fremover ser Charlie Thomas sirkulære investeringstrender som viktig. I løpet av kvartalet ble viktigheten av biologisk mangfold fremhevet over hele verden, og lederen er positiv til at problemet med avtagende mangfold tas på alvor.

“Større fokus fra regulatorer, forbrukere og bedrifter for å bekjempe overdreven avfall og overproduksjon, bør drive løsninger for en sirkulær økonomi raskere,” sier Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER