• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: -7,9% i 3kv, Fortsatt tøft for verdiaksjer

(Fonder Direkt): I løpet av tredje kvartal økte spredningen mellom verdi- og vekstaksjer ytterligere, i den grad hvor den relative underprestasjonen av verdiaksjer mot vekst er verre enn under depresjonen og IT-boblen på 1930-tallet.

Dette skriver fondssjef James Clunie i en tredjekvartalskommentar for hedgefondet Jupiter Global Absolute Return.

“Det har vært ekstremt utfordrende å gjennomføre en verdidrevet prosess som vår i dette markedsklimaet,” kommenterer James Clunie.

global

Fondets utvikling i euro sammenlignet med tremåneders LIBOR EUR (Kilde: Jupiter AM)

“Det har vært ekstremt utfordrende å gjennomføre en verdidrevet prosess som vår i dette markedsklimaet,” kommenterer James Clunie.

Short-porteføljen stod for nedgangen

Fondet gikk ned med 7,9 prosent i verdi i tredje kvartal. Referanseindeksen (LIBOR 3 Month EUR) var relativt stabil på -0,1 prosent i samme periode. Siden årsskiftet har fondet gått ned 21,7 prosent, og referanseindeksen ned 0,3 prosent. James Clunie kommenterer resultatene:

“Det meste av fondets negative avkastning kom fra short-porteføljen, som utgjorde -7,7 prosent”, skriver James Clunie.

Det var hovedsakelig short-posisjoner i Wayfair, Tesla, Nvidia og Netflix som reduserte avkastningen. Høyt verdsatte amerikanske vekstbedrifter som disse fortsatte å overgå verdiselskapene, opplyser forvalteren. Fondet har redusert sin posisjon i Nvidia, samt solgt posisjoner i selskaper som forvalteren mener fortsatt er høyt verdsatt, men mangler katalysatorer for prisfall, og nevner Facebook, Equinix, Danaher og Monster Beverage som eksempler. I kontrast fremhever forvalteren danske Ambu som en vellykket short i perioden.

I long-porteføljen stod Fresnillo for fondets største positive bidrag i kvartalet. Det ser ut til at gruveselskapet har gått sterkt etter stigende gull- og sølvpriser kombinert med lavere kostnader. I long-porteføljen er også AP Möller-Maersk, Kingfisher, Burford Capital og NTT DoCoMo blant vinnerne. Både Burford Capitals og Kingfishers aksjekurser har doblet seg siden mars.

Ser etter reversering


James Clunie forventer at markedssituasjonen der veksten verdsettes så mye høyere enn verdien vil reversere, men påpeker at det er vanskelig å forutsi hvilke faktorer som kan føre til en slik endring. Økonomisk innhenting etter “sjokkdepresjon” kan være en slik faktor, ikke minst for sykliske selskaper, ifølge fondsforvalteren.

Også oppkjøp fra store selskaper, som har en middels til lang horisont, kan være en viktig faktor:

“Vi har 85 selskaper i porteføljen, som alle ser billige ut i en diskontert kontantstrømanalyse. Hvis vi har rett i analysen vår, er de fleste selskapene potensielle oppkjøpskandidater”, kommenterer James Clunie.

Det er imidlertid ikke viktig for fondets avkastning at spredningen mellom verdi og vekst avtar. Bare en stabilisering av spredningen vil bety en avkastning fra spredningen i direkteavkastning, der fondets long-portefølje har 4,09 prosent, mens short-porteføljen har 1,16 prosent, skriver James Clunie.

“Vi vet ikke helt sikkert om markedssituasjonen for verdi sammenlignet med vekst allerede er i endring. På den annen side tror vi at forventet avkastning for en strategi som vår sannsynligvis aldri har vært større”, avslutter James Clunie.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER