• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,1% i 3kv, trenden med lavere markedsrenter i DM inntakt

(Fonder Direkt): Obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond økte med 1,1 prosent i tredje kvartal 2020, mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg med 1,7 prosent. Per september hadde fondet en avkastning på +0,2, mens referanseindeksen noterte -0,4 prosent. Fondet har steget med 4,1 prosent siden årsskiftet, sammenlignet med en indeks som har falt 0,1 prosent. Tallene gjelder i basisvalutaen euro.

Dette fremgår av en kvartalskommentar fra fondsforvalterne Ariel Bezalel og Harry Richards.

590300101

__

Utvikling for fond og referanseindeks de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

“Gitt den usikre og deflatoriske situasjonen, mener vi at en sunn fordeling i AAA-ratede statsobligasjoner fortsatt er berettiget. Samtidig, i bedriftskredittmarked, gitt den støttende sentralbankpolitikken, fokuserer vi på selskaper med robuste forretningsmodeller som tåler usikkerhet i fremtiden”, oppsummerer forvalterne.

Tatt inn Netflix som viser sterk kontantstrøm.

Fondets high yield-allokering, spesielt i den britiske finanssektoren, sies å ha hatt gode resultater i løpet av kvartalet, på bakgrunn av investorers fortsatte jakt på renteavkastning. Fondet økte sin high yield-eksponering i løpet av perioden, inkludert i Netflix. Forvalterne mener at selskapet fortsatt har sterke kontantstrømmer og har en god sjanse for å sikre seg investment grade-rating i nær fremtid, noe som kan bety en betydelig oppside i obligasjonene. Fondet kjøpte obligasjoner i euro i selskapet, som på kjøpstidspunktet ble handlet med en høyere spread enn dollarobligasjonene.

Ser høyere renter på statsobligasjoner som tilfeldig

Fondets langsiktige amerikanske og australske statsobligasjoner tynget avkastningen i tredje kvartal. Forvalterne mener imidlertid at de siste månedene har vært et tilbakesteg idet som fortsatt vil være en sterk trend mot lavere markedsrenter i utviklede land. Av denne grunn økte fondet eierandelen i australske statsobligasjoner i september.

“Vi fortsetter å være “bullish” på statsobligasjoner til tross for de svært lave rentene: Federal Reserves nye policy om periodisk å tillate høyere inflasjon kan ikke oppfylles hvis realrenten får lov til å stige. Rentene kan bare gå opp til et visst nivå i en så høyt gjeldsrik verden, skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.

Forvalterne utdyper resonnementet:

“Videre ser utsiktene for den økonomiske innhentingen ut til å ha forverret seg, og for at inflasjonen skal kunne stige, kreves det en sterk bedring i den økonomiske aktiviteten. Vi fastholder synspunktet om at demografi er en kraftig langsiktig undertrykker av statsobligasjonsrentene, og at den enorme økningen i gjeldsnivået som følge av krisen trolig vil være en brems for økonomiene i en tid framover, skriver forvalterduoen.

Fondets valutaeksponering mot amerikanske dollar utviklet seg negativt i løpet av kvartalet. Forvalterne mener imidlertid at denne eksponeringen er en god “risikosikring” mot en mulig retur til en risikofylt markedssituasjon, spesielt hvis en alvorlig andre bølge av covid-19 oppstår.

Fokuserer på “nasjonale mestere” innen finans

Når det gjelder fondets eksponering mot finansinstitusjonslån, som gikk bra i kvartalet, opplyser forvalterne at den store støtten til det finansielle systemet og banksektoren har vært til fordel for utviklingen av alle lån til finanssektoren. På den annen side forutsier de en mer blandet situasjon i sektoren i fremtiden, ettersom bedriftskonkurser begynner å påvirke bankenes balanse.

Fondets svar på dette er å konsentrere eksponeringen mot velkapitaliserte banker som er “nasjonale mestere” som burde ha økonomisk helse til å ri av den økonomiske nedgangen. Disse bankene vil også bli klassifisert av myndigheter som systemisk viktige institusjoner som er viktige for å opprettholde kredittstrømmen til økonomien etter hvert som de økonomiske forholdene forbedres, tilføyer de.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER