• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +5,2% i august, vestas i topp

(Fonder Direkt): Jupiter Global Ecology Growth Equity Fund steg med 5,2 prosent i august. Siden årsskiftet har fondet falt 1,7 prosent, i basisvalutaen euro. Fondets referanseindeks (FTSE ET100) steg 16,5 samtidig og er opp 38,6 prosent for året.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalteren Charlie Thomas.

ecology

Utvikling for Jupiter Global Ecology Growth, og dens referanseindeks FTSE ET100 de siste ti årene. (Kilde: Jupiter AM )

Ifølge Charlie Thomas har det faktum at fondet underpresterte sin referanseindeks fortsatt å gjøre med det at fondet ikke eier elbilprodusenten Tesla, som står for den største vekten i referanseindeksen, og aksjen har fortsatt å vokse sterkt.

Ren energi var igjen temaet som sto for fondets største avkastningsbidrag. Når det gjelder individuelle aksjer, blir Vestas fremhevet som den beste bidragsyteren i løpet av måneden, etterfulgt av First Solar, Tomra og LKQ.

Vestas kom med en sterk kvartalsrapport i løpet av måneden, i likhet med First Solar. I tillegg til dette blir selskaper med eksponering for syklisk tilvekst også nevnt som vinnere, som Owens Corning og Regal Beloit.

Blant porteføljens negative bidragsytere er Itron, som er aktiv innen energieffektivitet, da utsiktene for helåret tynget aksjekursen. National Express fortsatte å være tung på en bekymring for at en ny pandemi kan påvirke transportsektoren, fremgår det.

Forvalteren gjorde ingen endringer i porteføljen i løpet av måneden da han ventet på at rapporteringssesongen skulle avsluttes, og at selskapene skulle presentere sine utsikter før de tok inn nye beholdninger.

“August var slutten på rapporteringssesongen for andre kvartal, og det var gledelig å se at mange selskapsledelser ga visibilitet ved å presentere guiding - noe som føltes veldig langt borte under den verste krisen tidligere i år”, skriver Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER