• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: -0,4% i aug, høyere lange renter, en interessant situasjon

(Fonder Direkt) Rentefondet Jupiter Dynamic Bond falt 0,4 prosent i august i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg 0,5 prosent. Fondet har steget med 3,9 prosent siden årsskiftet, sammenlignet med en indeks som er opp 0,3 prosent.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalterne Ariel Bezalel og Harry Richards.image

dynamic

Utvikling for fondet og sammenligningsindeks de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

“Fondet ga tilbake noe avkastning etter den sterke utviklingen i juli, hovedsakelig på grunn av fondets langsiktige amerikanske og australske statsobligasjoner. Vi tror imidlertid at denne perioden er en rekyl i det som fortsatt vil være en sterk trend mot lavere renter i utviklede markeder”, skriver forvalterne i kommentaren.

Markedet ser positivt på lavere dødlighet i covid-19


Forvalterne bemerker at en bekymringsfull økning i tilfeller av covid-19 ble notert i mange utviklede land i august, men at den relaterte økningen i dødsfall uteble denne gangen, i motsetning til mønsteret i mars og april. Samtidig som testomfanget har økt dramatisk, er det ikke mulig å trekke en direkte sammenligning med situasjonen i løpet av våren, legger de til. Ariel Bezalel og Harry Richards kunngjør at med de relativt lave dødsratene fortsatte markedene å fokusere på den økonomiske oppgangen i løpet av måneden, samtidig som en intensiv “reflasjonsdebatt” dukket opp igjen.


Dollareksponering tynget, high yield bidro positivt


I tillegg til Jupiter Dynamic Bonds statsobligasjoner i USA og Australia, bidro også eksponeringen mot amerikanske dollar noe negativt til avkastningen i august. Forvalterne mener imidlertid at denne valutaeksponeringen er en god “sikring” mot risikoavstemminger i markedet, spesielt hvis en alvorlig andre bølge av covid-19 oppstår.

Gitt viljen til å ta risiko i august og jakten etter avkastning, sies det at fondets high yield obligasjoner har hatt gode resultater, og særlig i den britiske finanssektoren. Det er fortsatt en forsiktig holdning i high yield som gjelder for fondet.

“Vi har fokusert på motstandskraftige, gjennom-sykelen-forretningsmodeller med stabile kontantstrømmer som kan stå i mot krisen. For eksempel har vi lagt til Netflix ettersom selskapet fortsetter å generere sterke kontantstrømmer og etter vår mening har en god sjanse for å sikre en investment grade-rating i nær fremtid”, kunngjør Ariel Bezalel og Harry Richards.


Leter etter gunstige inngangsnivåer i lange obligasjoner

Fondets durasjon ble noe redusert i løpet av måneden, ifølge kommentaren. Forvalterduoen mener at de stigende rentene i lange obligasjoner, og dermed fallende priser, har begynt å se interessante ut, og de ser nå etter de beste inngangsnivåene, ifølge kommentaren.

“Bakslaget fra pandemien vil påvirke den globale økonomien i en tid fremover, og dette, kombinert med underliggende strukturelle bekymringer som høye globale gjeldsnivåer, aldrende demografi og stadig bedre teknologi, betyr at avkastningen etter vår mening vil være lav i utviklede markeder over lang periode”, forklarer forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER