Sharing Alpha: Fondene med høyeste vurdering ifølge profesjonelle

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 74 land vurderer fond og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for august.

Listen viser hvilke fond som har høyest gjennomsnittlig rangering, hvor mange brukere som har gitt karakterer og om fondets gjennomsnittlige rangering har beveget seg opp, ned eller er uendret fra forrige måned. Listen inkluderer bare fond som er til salgs i Norden.

sh2

Ved sammensettingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Alle kan teknisk lage en konto på plattformen og rangere fond, men for at vurderingen skal inkluderes, er denne bekreftelsen påkrevd.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER