Sharing Alpha: Færre fond i hedgefondtoppen

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 74 land vurderer fond og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for august.

Nedenfor er en liste over hedgefond med høyest gjennomsnittsrangering på en fem-punkts skala, hvor mange brukere som har gitt karakterer og om ratingen har beveget seg opp, ned eller uendret sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med forrige måned er det betydelig færre fond med i hedgefondtoppen, kun seks fond sammenlignet med ni fond måneden før. Kun fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

sh3

Ved sammensettingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Alle kan teknisk lage en konto på plattformen og rangere fond, men for at vurderingen skal inkluderes, er denne bekreftelsen påkrevd.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER