Sharing Alpha: Beste fond i 27 kategorier ifølge brukere

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondskjøpere fra 74 land vurderer fond og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for august.

Nedenfor er et sammendrag av fondene som har fått høyest gjennomsnittlig vurdering i en rekke forskjellige fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

sh1

Ved sammensettingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Alle kan teknisk lage en konto på plattformen og rangere fond, men for at vurderingen skal inkluderes, er denne bekreftelsen påkrevd.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER