• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +2,6% i august, teknologi og workshop på topp

(Fonder Direkt) Aksjefondet Jupiter European Growth økte med 2,6 prosent i sin basisvaluta euro i august, mens referanseindeksen (FTSE World Europe) steg med 3,0 prosent. Så langt i år noteres det en nedgang på 0,6 prosent for fondet, sammenlignet med en nedgang på 10,8 prosent for indeksen.

Dette fremgår av en månedlig kommentar fra Mark Nichols og Mark Heslop, som administrerer Jupiter European Growth.

european

Jupiter European Growth and referanseindeksen de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Fondets viktigste positive bidrag i løpet av måneden kom fra teknologi- og ingeniørbransjen, mens helsevesen og råvarer ga det svakeste bidraget. Det faktum at fondet ikke eier samfunnsnyttige selskaper eller telekom bidro positivt til den relative avkastningen, ifølge kommentaren.

Eurofins Scientific og Kingspan slo forventningene

På selskapsnivå kom et betydelig avkastningsbidrag fra Eurofins Scientific, hvis andre kvartal var preget av høyere marginer enn forventet, ifølge forvalterne. Mark Nichols og Mark Heslop kaller selskapet verdensledende innen testing av mat og farmasøytiske produkter, så vel som i miljørelaterte laboratorietjenester, og uttaler at en veiledning for en fem prosent organisk vekst for året ble bekreftet i perioden.

Et annet merkbart positivt bidrag kom fra byggevarefirmaet Kingspan, hvis resultater for første halvår sies å ha overgått forventningene, mens selskapet imidlertid bare ga begrenset veiledning som et resultat av den pågående usikkerheten. Samtidig forventer Kingspan at EUs store grønne stimulansepakke vil støtte de langsiktige utsiktene, ifølge forvalterne.

Bedre utsikter resulterte i prisøkninger til tross for lavere salg

Reisetjenesteselskapet Amadeus IT hadde også en positiv prisutvikling i løpet av måneden, til tross for bratt fallende flybestilling. Forvalterne kunngjør at andre kvartal trolig var et bunnpunkt for selskapet. De mener at akselererende kostnadskutt og en nylig kapitalrunde burde sette Amadeus IT i en bedre posisjon enn konkurrentene med høyere gjeld, for å utnytte mulighetene som kan oppstå i markedet.

Videre steg Adidas ettersom salget i andre kvartal falt mindre enn forventet, og selskapet følte seg trygg nok til å gi veiledning for tredje kvartal, ifølge forvalterne, som mener at Adidas fortsatt er godt posisjonert i det strukturelt voksende sportsproduktmarkedet, samtidig som forskjellige forretningsinitiativer bør føre til høyere marginer.

Covid-19 unngikk eiendelstrio

Mark Nichols og Mark Heslop sier at alle større negative avkastningsbidrag i løpet av måneden var relatert til pandemien. Biomeriuex falt da konkurrentene var i ferd med å lansere antistofftester, Grifols falt ettersom økende tilfeller av covid-19 i USA sannsynligvis vil føre til redusert plasmainnsamlingsaktivitet (selv om etterspørselen etter plasmaprodukter fortsatt er sterk), og Grenke mistet terreng med høyere risikoprovisjoner for lån og lavere leasingvolum, ifølge kommentaren.

Andre kvartal bedre enn fryktet

Når det gjelder rapporteringssesongen som nå er avsluttet, opplyser forvalterne at resultatene ikke var like dårlige som analytikerne hadde fryktet, og at en økt tendens fra selskapene til å gi en eller annen form for veiledning har blitt mottatt positivt av markedet. Pandemien har ikke ført til at forvalterne har endret investeringsprosessen, men fokuset er fortsatt på selskaper med sterke økonomiske vollgraver, noe som gir varige konkurransefortrinn.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER