• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +2,0% i juli, East Japan Railway måtte ut UT

(Fonder Direkt): Equity Fund Jupiter Global Ecology Growth steg med 2,0 prosent i juli. Siden årsskiftet har fondet falt 6,6 prosent, sett i basisvalutaen euro. Fondets referanseindeks (FTSE ET100) steg 7,7 på samme tid og er opp 19,0 prosent for året.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalteren Charlie Thomas.

ecol

Utvikling for Jupiter Global Ecology Growth og dens referanseindeks FTSE ET100 de siste ti årene. (Kilde: Jupiter AM)

Ifølge Charlie Thomas har det faktum at fondet underpresterte sin referanseindeks fortsatt å gjøre med at fondet ikke eier elbilprodusenten Tesla, som står for den største vekten i referanseindeksen, og hvis andel har fortsatt å vokse sterkt.

“Ren energi, som har vært et dominerende tema for fondet siden midten av mars og utgjør 15 prosent av porteføljen, var utvilsomt den største bidragsyteren til fondets resultater. Sektoren fikk et ekstra løft fra Bidens forslag om ren energi,” skriver forvalteren. Den tidligere visepresidentens forslag er at kull og naturgass blir ekskludert fra den amerikanske energimiksen i 2035, noe som åpner døren for fornybar energi og er et forslag som forvalteren ønsker velkommen.

De beste bidragsyterne i juli var Vestas, Ørsted og First Solar, som alle er aktive innen ren energi. I tillegg til disse er Tomra Systems og Waste Connection også nevnt i kjølvannet av sterke kvartalsrapporter.

Blant porteføljens tapere er Daiseki, Miura og Ormat. Miura, som er aktiv innen energieffektivitet, falt etter at selskapet har revidert utsiktene for helåret. Forvalteren uttaler imidlertid at Miura var et av få selskaper som i det hele tatt ga en fremtidsrettet veiledning.

Når det gjelder transaksjoner meddeler Charlie Thomas at East Japan Railway ble avhendet etter bekymring for strekte verdivurderinger gitt risikoen for styrken til tilbakevendende kunder. Utover dette var det en rolig måned på transaksjonsfronten, da sjefen venter på at selskaper skal komme med fremtidige guider før han velger å inkludere noen nye selskaper i porteføljen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER