• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: : 0,5% i juli, støttet av bedre rapporter enn ventet

(Fonder Direkt): De europeiske aksjemarkedene leverte en svak negativ avkastning i juli, til tross for at PMI-tallene viste at innhentingen hadde sterkere fart i Europa enn i USA, noe som kan skyldes at Europa har hatt et mer drastisk restriksjoner enn USA. Det skriver det forvalterparet Mark Nichols og Mark Heslop i en månedlig kommentar for aksjefondet Jupiter European Growth for juli.

Jupiter European Growth steg med 0,5 prosent i juli, som var 1,7 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe) som falt 1,2 prosent (begge i fondets basisvaluta euro). Siden årsskiftet har utviklingen i basisvalutaen vært -3,1 prosent for fondet og -13,4 prosent for referanseindeksen.

eur

Jupiter European Growth and referanseindeksen de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Fondets beste avkastningsbidrag i løpet av måneden kom fra Bio Merieux, Edenred, Davide Campari-Milano og Knorr Bremse.

Bio Merieux viste en god salgsvekst i løpet av andre kvartal. For Edenreds del kom salget opp igjen i juni og forvalterne påpekte at positiv organisk vekst ville komme tilbake tidligere enn forventet, skriver forvalterne. Knorr Bremse kom også ut med en sterk kvartalsrapport.

Når det gjelder det italienske alkoholselskapet Davide Campari-Milano, bidro økt hjemmeforbruk i Storbritannia, Australia og Tyskland til å minimere tap fra lukkede barer og restauranter.

På nedsiden fremhever forvalterduoen selskaper som alle har blitt påvirket i negativ forstand av pandemien: RELX og Grifols, som har blitt påvirket av kanselleringer, og Amadeus IT, som har blitt negativt påvirket av avlyste flyreiser og færre passasjerer i luften.

Det ble ikke foretatt noen “vesentlige transaksjoner” i løpet av måneden, melder Mark Nichols og Mark Heslop.

Forvalterne har tidligere lagt vekt på at det sannsynligvis vil være under rapporteringen for andre kvartal at vi vil kunne se de fulle virkningene av pandemien.

“Men med det sagt, har mange selskaper prestert bedre enn forventet, og fra et globalt perspektiv har sentralbankene lyktes på mange måter. Finansmarkedene har stabilisert seg, aksjemarkedene har kommet seg og kredittspreadene har gått ned, slik at selskaper kan hente ny kapital etter behov”, skriver forvalterne.

Samtidig påpeker de at utsiktene for verdensøkonomien fortsatt er svært usikre og at vi bare er i et tidligt stadium i krisen. Fondets porteføljeinnehold anser forvalterne som godt posisjonert for å komme sterkere ut av krisen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER