• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,3% i juli, tar ned eksponering mot finans

(Fonder Direkt): Det globale rentefondet Jupiter Dynamic Bond steg med 1,3 prosent i juli, mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) økte med 1,6 prosent. Så langt i år er fondet opp 4,3 prosent pr 31. juli, mens referanseindeksen har falt 0,2 prosent.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalterne Ariel Bezalel og Harry Richards.

dynam

Utvikling de siste fem årene for fondet (i euro) og referanseindeksen. (Kilde: Jupiter AM)

“Risikable eiendeler kom inn i et slags ingenmannsland i juli, i en periode med ekstraordinære stimulanser fra regjeringer og sentralbanker over hele verden, samtidig som den alarmerende fornyede spredningen av koronavirustilfeller i USA og andre steder vekket bekymring for de langsiktige økonomiske effektene av pandemien”, skriver forvalterne.

Statsobligasjoner fortsatte å bidra, og det samme gjorde selskapsobligasjoner.

Jupiter Dynamic Bond hadde en sterk måned, ettersom statsobligasjoner i utviklede markeder og kredittbeholdninger bidro til avkastningen, ifølge kommentaren. Renten på amerikanske og australske statsobligasjoner fortsatte å falle, noe som ga et betydelig positivt bidrag til fondet. Obligasjoner fra utstedere som Albertsons, Anheuser Busch og Mcdonalds bidro alle da forbruket var konsentrert i visse sektorer, skriver Ariel Bezalel og Harry Richards. Et negativt avkastningsbidrag kom fra fondets omtrent 1 prosent store shortposisjon i det kinesiske renminbi.

Tror på lavere statsrenter i Kina og Russland

Når det gjelder posisjonering av porteføljen, skriver forvalterne at løpetiden var 6,24 år i slutten av juli, hvorav majoriteten er plassert i amerikanske og australske statsobligasjoner, gitt at disse regionene fortsetter å tilby den høyeste renten blant “risikofrie” alternativer.

Fondet har fortsatt eksponering mot statsobligasjoner i Russland og Kina, der begge posisjonene er valutasikret. Når det gjelder Russland, påpeker forvalterne at sentralbanken senket renten til 4,25 prosent i juli, men kunngjorde samtidig at nye reduksjoner trolig skyldes lav inflasjon og økonomiske vanskeligheter knyttet til koronaviruset og en svak oljepris. Utsiktene sies å være like i Kina, med en økonomi som vil trenge ytterligere støtte for å opprettholde vekst og kompensere for de langvarige effektene av den globale pandemien.

En trio av valutaer som forventes å falle mot dollaren

På valutafronten beholder fondet sine shortposisjoner i den omanske rialen og Hong Kong-dollar mot amerikanske dollar. Begge posisjonene sies å være relativt billige å holde mens nedsiden sannsynligvis er lav ettersom de har en pegg mot den amerikanske dollaren.

Ettersom de økonomiske utsiktene for Oman og Hong Kong ser stadig mer usikre ut, vil sannsynligvis presset på disse “peggene” øke, og det er derfor risikoen/belønningen ser spesielt tiltalende ut, forklarer forvalterne. Som tidligere nevnt har fondet en shortposisjon i det kinesiske renminbi. I dette tilfellet forventer forvalterne fortsatt lettelser i Kina de kommende månedene i tråd med svake fundamentale forhold og økende geopolitiske spenninger med USA, noe som bør legge press på valutaparet CNY/USD.

Forsiktig innen finans, holder bare nasjonale “champions”

I finanssektoren begrenser fondet sin eksponering til det forvaltere kaller “nasjonale champions”, ettersom utsiktene fremdeles ser utfordrende ut og spesielt for små og svake institusjoner. Det tas en forsiktig holdning til sektoren, med tanke på sannsynligheten for en betydelig økning i tap på gjeld de kommende årene, når krisens insolvensfase er over.

Velger obligasjoner som drar nytte av endret forbrukeratferd

Når man ser fremover, bemerker forvalterne at den raske handlingen fra beslutningstakere har unngått et alvorlig likviditetsproblem for den globale økonomien, men at vi nå sannsynligvis vil komme inn i en fase der solvensen til et bredt spekter av konsumentfokuserte selskaper vil komme under spørsmål.

“Fokuset for fondet fortsetter å være eksponert mot selskaper hvor forretningsmodellene kan tilpasse seg den alvorlige økonomiske krisen, ved å dra nytte av forbrukernes raskt skiftende oppførsel. Samtidig ønsker vi å unngå sektorer der skadene i forretningslandskapet ser ut til å være brede,” skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER