Sharing Alpha: Jupiter Europe på topplisten over hedgefond

(Fonder Direkt): Sharing Alpha, plattformen der rundt 13.000 profesjonelle fondskjøpere fra 77 land rangerer fond og kan bygge opp fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for juli.

Nedenfor er listen over hedgefondene med den høyeste gjennomsnittvurderingen i en fem-punkts skala, hvor mange brukere som har sendt inn rangeringer og hvordan rangeringen har beveget seg siden forrige måned. Kun fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

Fond                Rangering Antall Endring
Eleva Eleva Abs Ret Eurp        4.80  5   Opp    
Schroder GAIA Two Sigma Diversified   4.76  22  Uendret  
Janus Henderson United Kingdom AbsRet  4.67  7   Uendret  
Candriam Bds Credit Opportunities    4.51  6   opp    
Legg Mason WA Macro Opportunities Bd  4.51  19  Opp    
BNY Mellon Global Real Return (EUR)   4.50  5   Opp    
JPM Global Macro Opportunities     4.50  20  Opp    
Jupiter Global Fund - Jupiter Europa  4.08  9   Ny    
GAM Systematic Alt Risk Premia     4.04  16  Ned    

Polar Capital UK Absolute Energy og Merian Global Equity Absolute Return går ut av listen.

Ved utarbeidelsen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som indentifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Alle kan opprette en konto på plattformen og vurdere, men for at vurdering skal tas i betraktning, er det nødvendig med en verifisering.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER