Sharing Alpha: Flere nye favorittfond blant profesjonelle

(Fonder Direkt): Sharing Alpha, plattformen der rundt 13.000 profesjonelle fondskjøpere fra 77 land rangerer fond og kan bygge opp fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for juli.

Listen viser hvilke fond som har den høyeste gjennomsnittvurderingen, hvor mange brukere som har gitt rangeringer og hvordan fondets gjennomsnittlige rangering har utviklet seg siden forrige måned. Listen inkluderer kun fond som er til salgs i Norden.

Fond               Vurdering Antall  Endring
Robeco Global Consumer Trends     4,81  13   Opp    
Polen Capital Focus US Growth     4,56  14   Ny    
MS INVF Global Opportunity      4,51  56   Opp    
Artisan Global Opportunities     4,40  25   Ny    
Comgest Growth Europe         4,37  12   Ny    
Artisan Global Discovery       4,35  20   Ned    
Nordea 1 - Emerging Stars Equity   4,32  13   Ny    
Schroder ISF EURO Corporate Bond   4,25  38   Opp    
Comgest Growth Emerging Markets    4,04  11   Ny    
Nordea 1 - European High Yield Credit 4,00  17   Ny    

Aksjefondet Robeco Consumer Trends har førsteplass med den beste gjennomsnittvurderingen. Fondet investerer i forbrukerrelaterte selskaper over hele verden, basert på et makrosyn og interessante trender, som deretter blir kokt ned til aksjevalg på selskapsnivå, ifølge nettstedet.

Fokuset er på strukturelle vekstrender som den digitale forbrukeren, økt forbruk i fremvoksende markeder og sterke merkevarer. De fem største eierandelen pr 30. juni var PayPal, Meituan Dianping, Mercadolibre, Spotify og Adyen.

Templeton Frontier Markets, DPAM L Bonds Emerging Markets Sust, JPM Global Macro Opportunity, Nordea 1 - European Covered Bond, Nordea 1 - Global Climate og Envir og Magna New Frontiers forlater topplisten I juli.

Ved utarbeidelsen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som indentifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Alle kan opprette en konto på plattformen og vurdere, men for at vurdering skal tas i betraktning, er det nødvendig med en verifisering.

For å være kvalifisert for Sharing Alphas topplister må fondet ha fått minst 10 rangeringer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER