• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +15,5% 2. kv, EU:s gjeninnhentingspakke ventes å bidra positivt for fondet

(Fonder Direkt): Det globale aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth steg 15,5 prosent i andre kvartal, mens referanseindeksen (FTSE Environmental Technology 100) økte 30,9 prosent. Dermed noterer fondet -8,4 prosent i basisvalutaen euro siden årsskiftet, mot +10,5 prosent for FTSE ET100.

Dette fremgår av en kvartalskommentar fra fondets strategisjef og forvalter Charlie Thomas.

“Fondets mangel på Tesla-eksponering, som er den største komponenten i FTSE ET100-indeksen, var den viktigste årsaken til underprestasjonen mot indeksen: Teslas aksjekurs doblet seg i løpet av kvartalet. I store trekk var fondet relativt dårligere enn indeks på grunn av en undervekt mot amerikanske aksjer og overvekt mot både britiske og japanske aksjer”, kunngjør Charlie Thomas.

Oppkjøp styrker Infineons strukturelle vekst

Blant fondets beste resultater i kvartalet var den tyske halvlederprodusenten Infineon Technologies, som tilhører fondets mobilitetkategori. Aksjen utviklet seg sterkt etter at selskapet hentet inn rundt 1 milliard euro for å finansiere kjøpet av Cypress Semiconductor, ifølge kommentaren. Oppkjøpet forventes å styrke Infineons fokus innen strukturelle vekstområder.

Forvalteren bemerker at EUs koronakrisefond på 750 milliarder euro understreker bærekraft, og at 25 prosent av midlene er øremerket til klimarelaterte virksomhet.

“EUs plan for gjeninnhenting med fokus på bærekraftige løsninger drev avkastningen på eierandeler innenfor fondets energieffektivitetskategori. Spesielt Itron, Schneider Electric, Regal-Beloit og Owens Corning steg kraftig, og det samme gjorde Vestas (ren energi),” skriver Charlie Thomas.

Deltok i bussoperatørs emisjon

Det oppgis at National Express har vært en av en håndfull komponenter med negativ avkastning i løpet av kvartalet. I mai var bussoperatøren nede på halvparten av sitt normale omsetningsnivå på grunn av pandemiens effekt på reiser, men ga likevel overskudd takket være kostnadsreduksjoner, ifølge kommentaren. I april deltok Jupiter Global Ecology Growth i en emisjon i selskapet, som sies å være posisjonert til å dra nytte av langsiktige transporttrender, selv om offentlig transport for tiden er en presset sektor.

I løpet av kvartalet solgte fondet eierandeler i selskaper hvis verdivurderinger var blitt høye, og satte likvidene i arbeid der fondsteamet mente at de ble utnyttet bedre. Aksjer som ble tatt ut av porteføljen inkluderte Cranswick og RPS, mens eierandelene i Casella og East Japan Railways ble redusert. Nye eierandeler inkluderer Beijing Enterprise Utility, Salmar, Umicore, Roper Technologies, Trimble Navigation og Linde.

Bedrifter med bærekraftige løsninger vil ha en fordel

Forvalteren kunngjør at fondsteamet i sin rolle som langsiktige investorer ikke har noen mening om hvorvidt den økonomiske oppgangen skjer i form av V, W eller U.

“Imidlertid er vi stadig mer optimistiske for at innhentingen vil få fart på investeringskategoriene i strategien vår. EUs plan om å innlemme “green deal” rammeverket i covid-19 gjeninnhentingsplanen er det tydeligste eksemplet på dette. Det gir oss ytterligere overbevisning om at selskaper med løsninger på langsiktige miljø- og bærekraftproblemer vil ha en fordel, selv i et utfordrende makroøkonomisk miljø ”, skriver Charlie Thomas.

Forvalteren legger til at mange prosjekter innenfor ren energi fortsetter å bli finansiert, at Kina har utsatt utfasing av subsidier, og at til tross for et tøft miljø, er oppkjøp og fusjoner fortsatt på gang i sektoren.

“Vi fastholder at miljø- og bærekrafts-temaer kan tilby muligheter som strekker seg over mange år, om ikke mange tiår, og vi har til hensikt å dra nytte av de undervurderte mulighetene som kan oppstå,” sier Charlie Thomas.

Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på “Oppdragsartikkel” over rubrikken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER