• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Forsterker teamet med Nikisha Mistry & Phil Macartney

(Fonder Direkt): Aksjefondet Jupiter European Growth har rekruttert analytiker Nikisha Mistry og fondsforvalter Phil Macartney.

Det fremgår av et nyhetsbrev, signert av fondsforvalterne Mark Heslop og Mark Nichols.

Nikisha Mistry startet i juli og kommer fra Merian, der hun har jobbet for fondet “European Smaller Companies” de siste tre årene. Phil Macartney blir hentet fra Columbia Threadneedle i september, der han har vært forvalter for fondene UK Mid-250 og UK Absolute Alpha.

Med de nye tilskuddene vil Jupiter European Growth-teamet bestå av Mark Heslop, Mark Nichols, Sohil Chotai, Phil Macartney, Nikisha Mistry og Lauren Jones.

I nyhetsbrevet fremhever forvalterne hvor globalt aktive mange av fondets aksjer er, noe som er oppgitt å være en konsekvens av forvalternes jakt etter selskaper med bærekraftige konkurransefortrinn som fører til beholdninger som konkurrerer på verdensbasis.

Geografisk omsetningsfordeling for enkelte av Jupiter European Growths største eierandeler. APAC betyr Asia-Stillehavsregionen. (Kilde: Jupiter AM)

Geografisk omsetningsfordeling for enkelte av Jupiter European Growths største eierandeler. APAC betyr Asia-Stillehavsregionen. (Kilde: Jupiter AM)

Oppstillingen over kan sees i lys av at forvalterne ofte møter investorer som klager over Europas dystre utsikter, med demografisk motvind og byråkratiske og ineffektive regjeringer, fremgår det.

“Vi ser ting annerledes. Enten det er digitaliseringen av Brasils finansielle system, dynamikken i helsevesenet i USA eller den voksende middelklassen av konsumenter i Kina, tilbyr europeiske børsnoterte selskaper oss tilgang til mange attraktive vekstmuligheter,” skriver Mark Heslop og Mark Nichols.

__

Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på “Oppdragsartikkel” over rubrikken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER