• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Value: +15,3% i 2.kv, tror på japanske aksjer

(Fonder Direkt): Det globale aksjefondet Jupiter Global Value steg med 15,3 prosent i andre kvartal i basisvalutaen dollar, noe som betyr at fondet har falt 19,4 prosent siden årsskiftet. På samme tid steg referanseindeksen (MSCI AC World) med 19,4 prosent i løpet av kvartalet, og er dermed ned 6,0 prosent i år fra 30. juni.

Det fremgår av fondets kvartalskommentar fra sjefsforvalter Ben Whitmore og hans forvalterkollega Dermot Murphy.

Negative nyheter var allerede priset inn før kvartalet

“Vekstaksjer fortsatte sin betydelige overprestasjon sammenlignet med verdiaksjer i løpet av kvartalet, noe som betydde en betydelig motvind for de investorene som legger vekt på å finne aksjer med historisk lave verdsettelser,” skriver forvalterne.

Forvalterne konstaterer at de makroøkonomiske dataene som ble presentert i løpet av kvartalet bekreftet det alle allerede hadde gjettet, nemlig at verden er på vei mot den dypeste lavkonjunkturen i vår tids minne. De dårlige nyhetene sies å allerede ha vært priset inn i aksjekursene før andre kvartal, og investorene har heller holdt fast på et mer positivt syn, ifølge kommentaren. Samtidig er oppgangen skjør, med mange selskaper som sliter og med risikoen for en ny smittebølge, påpeker forvalterne.

Pandora, Barrick Gold og britiske aksjeposter steg

Jupiter Global Value fikk sitt største positive porteføljebidrag fra den danske smykkeprodusenten Pandora i løpet av andre kvartal, ifølge kommentaren. Andre porteføljevinnere var gullgruveselskapet Barrick Gold, der aksjen steg på bakgrunn av høyere gullpris, og motorsykkelprodusenten Harley Davidson, som oppgis å ha rapportert bedre enn forventede tall, selv om forventningene var lave. Videre hadde fondet nytte av et “rally” i britiske verdiaksjer sent i kvartalet. Aksjer som dro nytte av denne utviklingen inkluderte Kingfisher, Anglo American og South 32, melder forvalterne.

“Japanske aksjer tiltrekkende i det nåværende klimaet”

For ingeniørselskapet Babcock var det tyngre i andre kvartal og aksjekursen falt. Selskapet kunngjorde i juni at de ville nedskrive all goodwill for sin olje- og gassrelaterte helikopterdivisjon som er verdt 540 millioner pund, ifølge kommentaren.

For øvrige oppgis det at det var tydelig at fondets japanske eksponering tynget den relative avkastningen. Aksjene i Hamza Ando, Kato Sangyo og Nippon Television underpresterte alle sammen.

“Likevel fortsetter vi å tro at den attraktive kombinasjonen av lave verdsettelser, sterke merkevarer og veldig robuste balanser er et attraktivt trekk ved japanske aksjer i dagens miljø. Spesielt ettersom den økonomiske og menneskelige effekten av covid-19 har vært så mye lavere der enn i de fleste andre utviklede markeder”, skriver Ben Whitmore og Dermot Murphy.

Lave verdsettelser er ingen sovepute så langt

Forvalterne skriver at de er skuffet over at fondet har underprestert referanseindeksen under koronakrisen, ettersom verdi som en investeringsstil har tålt mye under andre fall de siste 20 årene (for eksempel 2001, 2002, 2008, 2012 og 2018). Forvalterne opplyser at lave verdsettelser ikke har tilbudt noen beskyttelse så langt under pandemiens turbulens, utenom at investorene bare fortsetter å ønske å eie de dominerende nyere vinnerne, uavhengig av verdsettelse.

“Hvis markedet begynner å se forbi den korte horisonten, er verdsettelsesnivåene utrolig lave, og dette er viktig fordi lave verdsettelser historisk har indikert en sterk fremtidig avkastning.

Ben Whitmore og Dermot Murphy anslår at så lenge selskapets balanser tåler denne perioden, og fondet unngår selskaper som tilbyr “falsk verdi”, er mulighetene som er tilgjengelige nå eksepsjonelt gode for langsiktige investorer.

Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på “Oppdragsartikkel” over rubrikken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER