• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: +0,7% i juni, beholder noe nettolang aksjeeksponering

(Fonder Direkt): Hedgefondet Jupiter Global Absolute Return steg med 0,7 prosent i juni. Hittil i år har fondet dermed falt 14,9 prosent. Sammenligningsindeksen (Libor 3 month EUR) var uforandret i mai og noterer -0,2 prosent i år. Det fremgår av en månedskommentar fra fondets strategisjef og forvalter James Clunie som også konstaterer at fondet falt 2,2 prosent i andre kvartal.

Fondets lange posisjoner bidro positivt under kvartalet da flere billige verdiaksjer hentet seg inn igjen fra fallet i mars. Derimot tynget fondets korte posisjoner utviklingen da dyrere tilvekstaksjer fortsatte å overprestere, spesielt i USA konstaterer forvalteren.

Nettoeksponeringen snudde om til lang under krisen

Når det gjelder fondets aksjeeksponering har man gått fra en mindre negativ eksponering (nettoshort) ved starten av året, til en mer positiv eksponering i dag.

“Vi startet året med noe nettoshorte aksjer, når markedet senere falt i mars tok vi sjansen på å stenge noen av våre shortposisjoner, spesielt i aksjer som begynte å nærme seg en riktig prising”, skriver James Clunie som konstaterer at den endringen har vært et bra da markedet har steget siden mars. Først nå i mai skal fondsteamet ha funnet et antall tidligere dekkede shortposisjoner som igjen har blitt interessante for nye shortposisjoner.

Reduserte shortposisjoner i Tesla, Watfair & M3

Fondets shortposisjon i Tesla, en aksje som ikke virker å få slutt på kruttet, tynget resultatene under kvartalet. James Clunie nevner også shortposisjonen i Wayfair som negativ.

“Aksjer som disse ser ut til å vise store endringer på nyheter om økt salg, til tross for at de knapt er lønnsomme. Både Tesla og Wayfair har tapt penger i mange år”, forklarer forvalteren.

Den kortsiktige beholdningen M3, et japansk selskap som tilbyr en online plattform for helsevesen, blir også trukket fram som en av fondets største negative bidragsytere. Aksjen tok et steg opp etter den siste kvartalsrapporten, kunngjør James Clunie, som samtidig mener at tallene ikke var imponerende i det hele tatt. Forvalteren mener at det må forventes betydelige fremtidige nedjusteringer av inntjeningen pr aksje, samtidig som han ser aksjen som “ekstremt dyr” og er skeptisk til selskapets internasjonale vekststrategi.

Stigende råvarepriser favoriserte den lange boken

Mens gapet mellom vekst og verdi økte til rekordnivåer i løpet av kvartalet, gjorde noen gode konjunkturselskaper, som gruveselskaper, det spesielt godt. Blant disse fremhever forvalteren Camaceo, Rio Tinto og Fresnillo. Til og med gullgruveselskapene Newcrest Mining og Barrick Gold var også blant fondets beste bidragsytere i løpet av kvartalet. En syklisk sektor som derimot hadde en vanskeligere tid var olje og gass, hvorav fondets lange posisjon i BP tynget resultatene.

Andre positive porteføljebidrag inkluderer fondets “gullhedge”, som består av en ETC (børshandlet råvare) for fysisk gull. Gullprisen fortsatte å stige i løpet av måneden som et resultat av stimuli i både pengepolitikken og finanspolitikken, ifølge kommentaren.

På en førsteplass kom imidlertid fondets lange posisjon i Serco, som produserer tjenester til offentlig forvaltning. Forvalteren beskriver denne som både en vekst og en verdiaksje.

Komfortabel med fortsatt litt netto lang posisjon

Å gjennomføre en verdidrevet prosess som fondet kan være ekstremt utfordrende i markedsklimaet vi befinner oss i, når gapet mellom verdi og vekst har nådd rekordnivåer, uttaler strategisjefen, som legger til at mange aksjemarkeder har blitt koblet fra fundamentale forhold i flere år. Strategien med å kjøpe billige aksjer og selge svake, men dyre, har ikke gitt de resultatene man burde forvente seg.

“Selv om det ikke er mulig å forutsi hvor markedene er på vei, er det foreløpig relativt enkelt for oss å finne overprisede aksjer med skjørhet eller nedgraderinger; samtidig kan vi også enkelt finne billige aksjer med sterke balanser og anstendige kvalitetsfunksjoner,” skriver James Clunie.

På mellomlang sikt ser utsiktene for forventet avkastning temmelig dystre ut, noe som dermed faktisk peker på en nøytral til noe netto kortsiktig aksjeposisjonering i fondet. Imidlertid vurderer for øyeblikket fondsteamet at mange langsiktige eierandeler er sterkt undervurdert, mens disse selskapene har en forbedret nyhetsstrøm bak seg. Derfor er teamet komfortabelt med en mindre nettoposisjon, og de mener at det er et stort potensiale på oppsiden hvis markedsdynamikken endres til fordel for verdiaksjer.

Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på “Oppdragsartikkel” over rubrikken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER