• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: -0,3% i juni, DSV Panalpina raskt besøk i porteføljen

(Fonder Direkt) De globale aksjemarkedene har trosset pandemien ved hjelp av enorm stimuli fra sentralbanker rundt om i verden, og vi har gått gjennom to historiske kvartaler.

Det skriver forvalterduoen Mark Nichols og Mark Heslop i en kvartalskommentar for aksjefondet Jupiter European Growth.

Jupiter European Growth falt 0,3 prosent i juni, noe som var svakere enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe) som steg 3,0 prosent. Siden årsskiftet har fondet imidlertid overgått sin referanseindeks og er opp 4,1 prosent, mens FTSE World Europe har falt 4,8 prosent (begge i fondets basisvaluta euro).

Jupiter European Growth and benchmark-avkastning de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Positive bidragsytere i kvartalet var Deutsche Boerse, Grenke, Finecobank og Experian. Når det gjelder Deutsche Boerse, kunngjør lederne at selskapet presenterte en stabil kvartalsrapport for første kvartal med attraktiv resultatvekst i alle segmenter. Finecobank og Grenke la frem også gode kvartalsrapporter, opplyser forvalterne.

På den andre siden nevnes Grifols, der covid-19 resulterte i færre plasmadonorer, noe som igjen førte til økte kostnader ved høsting av antistoffer som ble brukt til å lage terapeutiske midler for autoimmune tilstander, forklarer Mark Nichols og Mark Heslop. Novo Nordisk og Edenred tynget også utviklingen i løpet av kvartalet.

DSV Panalpina gjorde et kjapt besøk i porteføljen

Aktiviteten i porteføljen sies å ha vært lav i løpet av kvartalet, men forvalterne kunngjør at noen posisjoner innen diagnostikk og helsetjenester ble nedskalert noe som følge av en sterk utvikling. Dette ble istedenfor omfordelt til fondets nye eierandel DSV Panalpina, en global leverandør av transport- og logistikktjenester, fremkommer det.

“DSV Panalpina opererer i over 75 land og var den sterkeste og mest lønnsomme operatøren til å gå inn i pandemien. Vi forventer at selskapet vil bli enda sterkere når de fortsetter å konsolidere markedet og dets mer aktivitetskrevende konkurrenter fortsetter å kjempe,” skriver forvalterne. Det var imidlertid et kort opphold i porteføljen da forvalterne meddeler at aksjene nylig var solgt.

Langsiktig strategi forblir uendret

Vi er for tiden i rapporteringsperioden for andre kvartal, og siden forventningene er at vi vil se den største effekten av pandemien i dette kvartalet, tror forvalterne at det er sannsynlig at det vil være veldig ustabilt i fremtiden.

Mark Nichols og Mark Heslop kunngjør at de vil fortsette å favorisere kvalitetsselskaper med langsiktige konkurransefortrinn, langsiktige drivere for strukturell vekst og forutsigbar kontantstrøm.

Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på “Oppdragsartikkel” over rubrikken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER