• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,3% i juni, krisen innebærer en "credit picker's market"

(Fonder Direkt): Det globale obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond steg med 1,3 prosent i juni i basisvalutaen euro, noe som betyr at fondet har økt med 3,0 prosent siden årsskiftet. Tilsvarende tall for referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) er opp 1,3 prosent i juni og ned 1,8 prosent hittil i år.

Det fremgår av en kvartalsvis kommentar fra strategisjef Ariel Bezalel og hans forvalterkollega Harry Richards. Avkastningen for det siste kvartalet var 5,1 prosent.

“Fondet steg i andre kvartal og har levert avkastning i den øverste kvartilen hittil i år. Alle store aktivaallokeringsområder bidro til avkastningen, ledet av high yield,” skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.

Finans og energi bidro til avkastningen

Eksponeringen mot finans, for eksempel i Royal Bank of Scotland, er oppgitt som et viktig avkastningsbidrag i løpet av kvartalet. Videre ga en fortsatt innhenting i oljeprisen medvind for energikreditter slik som Talos, Enquest og Vine Oil & Gas, ifølge kommentaren.

“En kombinasjon av bedre enn ventede selskapssoppdateringer og vellykkede forhandlinger med kreditorer og andre sentrale interessenter favoriserte kredittbeholdninger som Matalan, Boparan og Travelodge,” skriver forvalterne.

Videre utviklet Virgin Media, JBS og Marfrig seg positivt.

Til og med statspapirer bidro, løpetid har økt

Innen statsobligasjoner bidro amerikanske og australske statsobligasjoner til avkastningen, mens de fortsetter å fungere som et godt deflasjonært vern, ifølge kommentaren. På den negative siden var fondets “sikring” på 0,7 prosent mot kreditt i fremvoksende markeder, med bakgrunn i et langvarig rally i kredittmarkedene.

Porteføljens samlede løpetid økte fra 6,27 til 6,42 i løpet av kvartalet, som et resultat av at forvalterne la til kreditter av høyere kvalitet. Brorparten av denne løpetiden består fortsatt av amerikanske og australske statsobligasjoner med AAA-rating.

“Vi forventer å se lavere rente på statspapirer i disse regionene i løpet av de neste tolv månedene, drevet av langsiktige effekter knyttet til covid-19 nedstengninger, som vi fremdeles vurderer er undervurdert. I tillegg fortsetter de tre D-ene (debt, demographics, disruption) å fungere som langsiktige motvinder mot økonomisk vekst og utøver et sterkt ‘desinflasjonært’ press over hele verden, noe som driver renter ned på sikt”, forklarer forvalterne.

Å satse på russiske rentekutt betalte seg

I løpet av kvartalet initierte fondet posisjoner i kinesiske og russiske statsobligasjoner i lokal valuta, men valutasikret i begge tilfellene.

Når det gjelder Russland ønsket forvalterne å ha en long-posisjon i statsobligasjoner i forkant av rentebeskjeden i juni, da de så de høye nominelle rentenivåene som attraktive, samtidig som de vurderte at den daværende sentralbankpolitikken var altfor stram.

“Det viste seg å være en god avtale, da den russiske sentralbanken 19. juni kuttet renten med 100 basispunkter til 4,5 prosent, og gjentok sine “dueaktige” utsikter der langsiktige ‘desinflasjonsære’ krefter overtrumfet kortsiktige inflasjonseffekter,” kunngjorde Ariel Bezalel og Harry Richards.

Omanske rialens fastkurs mot dollaren i fare?

Innen valuta oppgir forvalterne at de forblir positive til dollaren mot “dollar-bundne” valutaer slik som den omanske rialen. Når det gjelder Oman spesielt, påpeker de at Moody’s i juni for andre gang i år nedgraderte landet (til Ba3 / BB-), med henvisning til lavere oljepris som traff landets inntekter. Ifølge Ariel Bezalel og Harry Richards har sannsynligheten for at rialens dollar-peg blir brutt økt. Fondet er fortsatt short i den kinesiske renminbi og Hong Kong-dollaren.

Foretrekker sterke systemviktige banker

Fondets eksponering mot finanssektoren er i underkant av 15 prosent av kapitalen, ifølge kommentaren. Imidlertid er det en selektiv eksponering med preferanse for store aktører som regnes som globalt systemviktige banker (G-SIB), som har sterke kapital- og likviditetsbuffere, ifølge kommentaren. Juni var en relativt aktiv måned i primærmarkedet, og Jupiter Dynamic Bond sies å ha benyttet anledningen til å øke i banker som er blant de bedre kapitaliserte i Europa, og der lånebøkene anses å tilby en tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Royal Bank of Scotland, Nationwide og Allied Irish Banks er nevnt i denne sammenheng.

Økt gjeldsbelastning gjør selskaper skjøre

Ariel Bezalel og Harry Richards uttaler at rallyet i finansmarkedene fortsatt blir drevet av stimuli snarere enn fundamentale faktorer. Ifølge mange datapunkter indikerer de siste fremdeles stress som langt overstiger det som ble sett i den forrige finanskrisen, legger de til.

“Vi tror at en insolvensfase bør inntreffe neste år, spesielt ettersom det er potensial for at en andre og tredje bølge av smitte kan påvirke fundamentale faktorer ytterligere. Som et resultat av krisen har bedriftsuniverset blitt stadig mer gjeldstynget for å kunne håndtere likviditetsmangel, noe som etterlater selskapene eksponert for alt utenom en komplett innhenting i etterspørselen, skriver forvalterne.

På denne bakgrunn mener forvalterne at dette er et “credit picker’s market”, og de er fortsatt fokusert på å finne selskaper med robuste forretningsmodeller som samtidig kan motstå usikkerheten i fremtiden og tilby en attraktivt totalavkastningspotensial.

Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på “Oppdragsartikkel” over rubrikken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER