• OPPDRAGSARTIKKEL

2020-06-22 11:38:37 CET Jupiter Global Absolute Return: -2,2% i mai, liten nettolang aksjeeksponering

(Fonder Direkt): Aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Return falt 2,2 prosent i mai, en måned da de globale aksjemarkedene fortsatte oppover på bakgrunn av lettelser i virusrestriksjonene i den utviklede verdenen. Hittil i år har fondet dermed falt 15,5 prosent. Referanseindeksen (Libor 3 Month EUR) var uendret i mai og noterer en nedgang på 0,2 prosent i år.

Det fremgår av en månedskommentar fra fondets strategisjef og forvalter James Clunie.

“På et overordnet plan bidro fondets lange bok positivt til månedens avkastning, da et flertall billige verdiaksjer hentet seg inn fra lavpunktene i mars. Samtidig bidro fondets korte bok i sin helhet negativt, da dyre amerikanske vekstaksjer styrket seg”, skriver James Clunie.


Oppsving i råvareprisene støttet den lange boken

Blant positive porteføljebidrag i mai nevnes fondets “gullhedge”, som består av en ETC for fysisk gull og eierandel i gullgruveselskaper som Newcrest Mining og Barrick Gold. Gullprisen fortsatte å stige i løpet av måneden som et resultat av stimuleringer i både pengepolitikken og finanspolitikken, ifølge kommentaren.

Prisene på andre råvarer utviklet seg også positivt i mai, ledet av en sterk økning i oljen. For fondet oppgis dette å ha slått igjennom i form av oppganger for gruvedriftene BHP, Cameco og Rio Tinto, som fikk støtte av lettelser i covid-19-relaterte nedstengninger og tegn på at den økonomiske aktiviteten sakte begynner å hente seg inn. James Clunie meddeler at gruveselskapene i fondets lange bok har sterke balanser og anstendig underliggende forretningsdrig, at de fremstår som billige på grunnlag av en omvendt DCF-analyse, og at de tilbyr en attraktiv direkteavkastning.

Lang på britisk hjemmekjede, kort på amerikansk hjemmekjede


Et annet lyspunkt i porteføljens lange bok var den britisk-listede hjemmekjeden KingFisher, som dro nytte av korona-lettelser, hvis aksje imidlertid fortsatt er ned siden årsskiftet tross en markant innhenting siden mars, ifølge kommentaren.

“Forventningene rundt resultat pr aksje oppjusteres. En omvendt DCF-modell viser at aksjen kan stige så mye som 70 prosent fra sitt nåværende nivå for å nå virkelig verdi, selv om vi regner med mange år med lav vekst”, skriver James Clunie.

Forvalteren konstaterer videre at et flertall amerikanske detaljhandelsaksjer handlas til, eller nær, rekordnivåer, til tross for at sektorkollegene er presset i de fleste delene av verden. Et eksempel på dette er fondets korte posisjon i Home Depot, som bidro negativt i mai da aksjen steg kraftig til tross for at den allerede så ganske dyr ut på omvendt DCF-basis, ifølge forvalteren.


Tall fra japanske M3 får den kalde hånden

Den korte posisjonen i M3, et japansk selskap som tilbyr en onlineplattform for omsorgssektoren, var blant fondets største negative bidragsytere i mai. Aksjen steg etter å ha presentert sin seneste kvartalsrapport, meddeler James Clunie. som samtidig mener at tallene overhodet ikke var imponerende: Omsetningsvekst på 16 prosent mot 20 prosent i samme periode i fjor og en økning i nettoresultat på 13 prosent, men nær uendre resultat pr aksje som følge av et økt antall utestående aksjer. Forvalteren vurderer at betydelige fremtidige nedjusteringer av resultat pr aksje er å vente, samtidig som at han ser aksjen som “ekstremt dyr” og er skeptisk mot selskapets internasjonale vekststrategi.

Nettoeksponeringen ventes fra kort til lang i løpet av krisen

Når det gjelder fondets aksjeeksponering, har det vært en svak negativ eksponering (nettokort) på begynnelsen av året, til en mindre positiv eksponering i dagens situasjon. Dette er et resultat av at fondet dekker noen mangler i forbindelse med det kraftige fallet i mars, og spesielt i aksjer som nærmet seg virkelig verdi, meddeler forvalteren. Han bemerker at denne forandringen har vært et godt grep ettersom markedet har rust siden mars, og først nå i juni skal fondsteamet identifisere en rekke tidligere dekkede mangler som igjen har blitt interessante for nye korte stillinger.

Gjeldende dagens markedsmiljø skriver James Clunie:

“Markedene er fortsatt fascinerende: Med en rekordhøy avkastningsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer, alternerer nå markedene nå kraftig mellom verdi-ledete dager og dager drevet av vekst/tematisk driv. Prisbevegelsene for enkeltaksjer er ofte veldig bratte, noen ganger med daglige tosifrede bevegelser, og også for selskaper som ikke la frem noen nyheter den dagen”.


To korona-temaer samtidig på børsen

Strategisjefen mener at markedet for tiden ser ut til å bryte med to temaer: Aksjer som har dratt fordel av covid-19-nedstengninger, og de aksjene som nå begynner å dra nytte av lettelser av disse nedstengningene. Merkelig nok virker begge typer aksjer for tiden å prestere godt på børsen, legger han til.

“Selv om det ikke er mulig å forutsi hvor markedene er på vei, er det foreløpig relativt enkelt for oss å finne overprisede aksjer med skjørhet eller nedgraderinger; Samtidig kan vi også enkelt finne billige aksjer med sterke balanser og anstendige kvalitetstrekk”, skriver James Clunie.

Fortsetter en med temaet posisjonering, meddeler forvalteren at de bleke utsiktene på mellomlang sikt for forventet avkastning egentlig peker mot en nøytral til nettokort aksjeeksponering i fondet. Imidlertid estimerer fondsteamet for tiden at mange lange eierandeler er sterkt undervurdert samtidig som disse selskapene har en forbedret nyhetsstrøm i ryggen. Derfor er teamet komfortabelt med en mindre nettolang posisjon, og de mener at det er et stort potensial oppover hvis markedsdynamikken endres til fordel for verdiaksjer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER