• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +4,8% i mai, diagnostikkselskaper gått bra

(Fonder Direkt) Jupiter European Growth har prestert bra og, mot forventning, prestert bedre enn indeksen. Dette skriver fondsforvalterne Mark Nichols og Mark Heslop i en månedlig kommentar for aksjefondet Jupiter European Growth for mai.

Jupiter European Growth steg 4,8 prosent i mai, noe som var 1,5 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe), som steg 3,3 prosent (begge i fondets basisvaluta euro). Siden begynnelsen av året har basisvalutatendensen vært -3,3 prosent for fondet og -15,0 prosent for referanseindeksen.

jup

Jupiter European Growth and benchmark return de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Dette er en fallende spredning av covid-19, forbedret økonomisk aktivitet og ytterligere stimulans fra sentralbanker, som ligger bak oppgangen i markedet, skriver fondsforvalterne. Lederne påpeker imidlertid at PMI-tallene holder seg på depresjonsnivåer i store deler av Europa.

Fondets avkastning på indeksen forklares med beholdninger i diagnostikk som DiaSorin og Eurofins Scientific, samt Kingspan, som produserer isolasjonsmaterialer, Experian og Atlas Copco. På nedsiden nevner lederne energisektoren, men påpeker samtidig at eierandelen i denne sektoren er liten, med bakgrunn i vanskeligheten med å finne stort vekstpotensial i dette segmentet. Det ble ikke foretatt noen “vesentlige transaksjoner” i mai, melder Mark Nichols og Mark Heslop.

Fondets eierandeler i diagnostiske selskaper har betalt seg på kort sikt, men forvalterne ser det som en langsiktig eierandel med strukturell vekst:

“Større behov for forebyggende pleie, kombinert med jakten på måter for regjeringer å kontrollere økte helsekostnader for en aldrende befolkning, vil være til fordel for diagnostiske selskaper. Selskapene har både direkte inntekter gjennom salg av maskiner, men også tilbakevendende inntekter gjennom salg av kjemiske reagenser. Det er nettopp disse gjentatte inntektene som verdsettelsene stiger, ikke helt i motsetning til lisensieringsmodellen for programvare”, avslutter fondsforvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER