• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,2% i mai, balanserer gjennom pandemien med disiplin i fokus

(Fonder Direkt): Det globale obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond steg 1,2 prosent i mai, som gir en oppgang på 1,6 prosent så langt i år. Fondets referanseindeks (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) økte med 2,0 prosent i løpet av måneden, men har falt 3,1 prosent siden begynnelsen av året.

Det fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvaltere Ariel Bezalel og Harry Richards, hvor førstnevnte er strategisjef for fondsteamet.

Høyrente ledet an i mai, sterk oljepris var en trigger

Fondets eksponering mot høyrenteobligasjoner var porteføljens viktigste bidragsyter til avkastningen i løpet av måneden, ledet av bank- og energiobligasjoner. Den kraftige oppgangen i oljeprisen ga en gunstig utvikling i obligasjoner som Talos, Enquest, Vine Oil & Gas og Northern Oil & Gas, ifølge kommentaren.

“Vi økte vår høyrenteeksponering i midten av mars og solgte fondets omtrent ti prosent CDS-hedging mot høyrentemarkedet i USA og Europa, noe som har vist seg å være den riktige avgjørelsen,” skriver forvalteren.

Proteinsegmentet leverer fortsatt

Investeringer innen proteinprodusenters obligasjoner (som kylling og storfekjøtt) har vært et sentralt tema i fondet i lang tid. I dette segmentet har beholdninger i JBS og Marfrig bidratt vesentlig til avkastningen i mai. Beholdningen i fremvoksende markeder økte i løpet av måneden, drevet av de nevnte proteinprodusentene i Brasil og selskaper i Russland.

Et annet mangeårig tema for fondet er statsobligasjoner i USA og Australia, som var mer eller mindre uendret i løpet av måneden. Den viktigste negative bidragsyteren til avkastningen i mai sies å ha vært kostnadene for å “sikre” den amerikanske dollar mot forskjellige basisvalutaer.

Økt innen motstandsdyktige selskaper

Når det gjelder fondets virksomhet innen selskapsobligasjoner, er det som tidligere defensive “gjennom syklusselskaper” foretrukket, som forvalterne definerer som selskaper med evne til å holde seg godt i en krise som varer lenger enn markedet forventer.

“I løpet av måneden økte vi for eksempel fondets posisjoner i Teva Pharmaceuticals, Tesco, Kraft Heinz, Virgin Media og Nokia, og gikk inn i en posisjon i Rolls-Royce, som stort sett opererer i de defensive områdene reparasjon og vedlikehold. Etter vårt syn har Rolls Royce også en støttende aksjonærbase i ryggen, som kan støtte med mer kapital om nødvendig,” skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.

Tatt gevinst i sør-europeiske statspapirer

En annen transaksjonsmanøver som ble rapportert for mai er å ta fortjeneste i “perifere europeiske statspapirer”, der forvalterne har redusert risikoen. Mer spesifikt er gevinster tatt i Hellas og Kypros; markeder som har hatt en sterk opptur, ifølge kommentaren.


Hvor lange kan stimulanser løfte økonomien og markedene?

Forvalterne bemerker at finansmarkedene foreløpig priser i en “enorm mengde” med håp, på forventning om at regjeringer og sentralbanker har tilbudt nok støtte til å holde den private sektoren flytende, og likviditet nok til å holde aktivaprisene oppe. Som et viktig signal nevnes Federal Reserves budskap om å kjøpe et veldig begrenset antall ETF-er med høy avkastning (dette er første gang sentralbanken kjøper selskapsobligasjoner), som sies å ha fått investorer til å strømme rundt med høyrenteobligasjoner. Forvalterne mener at det er en reell mulighet for at Fed vil gå enda lenger og begynne å kjøpe høyrentepapirer av lavere kvalitet for å støtte markedet.

“Selv om disse lettelsene har bidratt til å roe markedene, tror vi at de store sjokkene i etterspørselen forårsaket av viruset er uunngåelig og vil føre til flere konkurser, mislighold av forbrukere og enda verre arbeidsledighet de kommende månedene”, skriver forvalterduoen.

Risiko for vekstskuffelser, disiplinert fokus på kredittsiden

Forvalterne tror også at mange selskaper vil operere betydelig under kapasitet i en tid fremover, noe som betyr lavere kontantstrømmer for å betjene gjeld. De minner også om at amerikanske selskaper gikk inn i denne krisen med rekordhøyt gjeldsnivå.

På bakgrunn av dette forventer Ariel Bezalel og Harry Richards at volatilitet vil gjøre et comeback ettersom veksten senere i år ikke vil leve opp til det mange i markedet håper på. For forvalterne er det fortsatt disiplin som gjelder på bedriftssiden, der du først og fremst er ute etter å kjøpe investment grade av høy kvalitet, så vel som defensive høyrenteobligasjoner med lav risiko for betalingsproblemer og attraktive spreader. Fokuset er fortsatt på likviditet og å begrense nedsiderisiko.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER