• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: Logistikk og boligeiendommer sterke gjennom pandemien

(Fonder Direkt): Ettersom flere og flere land har lettet koronarelaterte restriksjoner, har finansmarkedet hatt en positiv utvikling. Selv med mange spørsmålstegn og bekymringsskyer igjen, har eiendomssektoren kommet seg noe.

Dette skriver fondsforvalteren Michael Gobitschek i en månedlig rapport for mai for det globale eiendomsfondet Skagen m2.

Fondet tapte 0,4 prosent i mai, mens referanseindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) falt 2,3 prosent, begge i basisvaluta SEK. Siden årsskiftet har fondet falt 19,9 prosent i verdi, sammenlignet med indeksen som har falt 18,9 prosent, heter det i rapporten. image

m2

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i mai. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets største positive bidragsytere var selskaper som ble mindre påvirket av pandemien, for eksempel logistikkoperatør Catena og boligeiendomsforvalteren Kojamo og LEG Immobilien, skriver Michael Gobitschek. På nedsiden nevner han Hong Kong-baserte Far East Consortium og Cheung Kong Asset Holding, som begge har blitt påvirket negativt av uroen i regionen.

“Mot slutten av måneden hadde eiendomsforvalteren i Hong Kong imidlertid kommet seg noe, til tross for det handler selskapet fortsatt med betydelige rabatter”, sier forvalteren.

Fondet består av 32 beholdninger, med størst eksponering mot USA, Japan, Tyskland og Sverige. Fondets tre største eierandeler i slutten av mai var Equinix, Self Storage Group og Catena.

“Aktiv forvaltning og aksjeplukking er fortsatt viktig på grunn av store forskjeller i fortjeneste mellom ulike segmenter. Uansett hva som kan skje på kort og lang sikt om økonomien og børsnoterte eiendommer, vil urbanisering og demografiske endringer støtte global eiendom som en aktivaklasse”, kommenterer Michael Gobitschek.

Les mer på Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER