• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: 3,1% i mai, sykliske innehav ga støtte, solgt indisk bank

(Fonder Direkt): Det vekstmarkedsorienterte aksjefondet Skagen Kon-Tiki falt med 3,1 prosent i mai, noe som ga en avkastning på -19,2 prosent siden årsskiftet. Samtidig falt fondets referanseindeks (MSCI EM NR) 3,6 prosent i løpet av måneden, og noterer -15,6 prosent i år. Alle tall refererer til svenske kroner.

Det viser en månedlig rapport fra fondet, med porteføljeforvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland som avsender.

“Fondet overgikk sin referanseindeks i løpet av måneden, hovedsakelig drevet av bidrag fra våre mer sykliske beholdninger. Det indiske landbruksutstyr- og bilprodusenten Mahindra & Mahindra spratt kraftig på gjenopptatt produksjon, mens det mongolske kobbergruvedriftfirmaet Turquoise Hill Resources hadde godt av forbedrede råvarepriser,” .

Virusdata og stimuli førte til risikoaversjon

Cathrine Gether og Fredrik Bjelland kunngjør at den globale oppgangen i aksjemarkedet fikk fart i mai, da Covid-19-data fortsatte å forbedre seg, samtidig som finanspolitisk og pengepolitisk stimulans begynte å tre i kraft. Den økte risikoappetitten var fremtredende i de fleste geografiske regioner så vel som aktivaklasser, inkludert valutaer og råvarer, som til en viss grad kom seg etter tidligere svakhet, ifølge forvalterne. Valutaene i fremvoksende markeder har en tendens til å svekke seg mot store valutaer som amerikanske dollar under økonomiske kriser, noe som har en negativ verdieffekt for utenlandske investorer.

tiki1

De eierandelene som ga de beste og svakeste avkastningsbidragene til Skagen Kon-Tiki i mai. (Kilde: Skagen Fonder)

I temaet positive porteføljebidrag peker lederne også på den sørkoreanske batteriprodusenten Samsung SDI. Andelen fortsatte å stige i løpet av måneden, i lys av den sterke underliggende etterspørselen etter elbiler og lanseringen av nye EU-subsidier, kunngjør Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Svakere børsutvikling oppgis å ha vært fondets defensive større selskaper Ping An Group, Samsung Electronics og Naspers. Meldingen fra forvaltergruppen angående denne trioen er imidlertid at aksjene har gitt en sterk historisk avkastning.

Den indiske banken forlot porteføljen etter svakere utsikter

I løpet av måneden solgte Skagen Kon-Tikis eierandel i State Bank of India. Som en grunn er utsagnene for kvaliteten på bankens eiendeler og ønsket om å investere der mulighetene ser bedre ut. Ved utgangen av måneden hadde fondet 45 aksjer i porteføljen, som omsettes til 12 ganger det årlige overskuddet for 2020 (P / E) og 0,8 ganger bokført verdi (P / B), melder forvalterduoen.

Når det gjelder geografisk eksponering i fondet, er Sør-Korea og Kina for tiden de to tungvekterne, med henholdsvis 21,4 og 19,7 prosent av investert kapital. Deretter fulgt av Sør-Afrika (9.2), India (8.3) og Russland (6.2).

tiki2

Skagen Kon-Tikis ti største eierandeler, som til sammen veier 48,4 prosent i porteføljen. (Kilde: Skagen Fonder)

Les mer på Skagen Fonder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER