Sharing Alpha: Ny på hedgefondtoppen

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere (fund selectors) fra 74 land rangerer land og kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for mai.

Nedenfor følger en liste over hedgefondene med høyest gjennomsnittlig rangering på en fempunktsskala, antall brukere som har lagt ved en rangering og om rangeringen har beveget seg opp, ned eller er uendret sammenlignet med forrige måned. Bare fond som er til salgs i Norden er inkludert.

srn

Ved sammenstilling tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk sett opprette en konto på plattformen og rangere fond, men for at rangeringen skal medregnes kreves denne verifiseringen.

For å bli inkludert i Sharing Alphas topplister må fondet ha fått minst ti rangeringer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER