• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +11,4% i april, flere nye eierandeler

(Fonder Direkt) Jupiter Global Ecology Growth Equity Fund steg 11,4 prosent i april. Siden årsskiftet har fondet hatt en nedgang på 11,7 prosent, sett i basisvalutaen euro. Samtidig steg fondets referanseindeks (FTSE ET100) 15,4 og er ned 2,6 prosent for året.

Dette fremgår av en månedlig kommentar fra fondsforvalteren Charlie Thomas. image

global ec

Utvikling for Jupiter Global Ecology Growth og FTSE ET100-sammenligningsindeksen de siste ti årene. (Kilde: Jupiter AM)

At fondet underpresterte mot referanseindeksen, ifølge Charlie Thomas, skyldes at fondet ikke eier elbilprodusenten Tesla, som står for den største vekten i referanseindeksen.

Veolia Environment, en beholdning innenfor porteføljens sirkulære økonomiske tema, blir også nevnt som negativ i løpet av måneden. Aksjen ble straffet etter at selskapet halverte utbyttet som følge av korona-virusets innvirkning på den asiatiske virksomheten. Charlie Thomas tror fortsatt på selskapet langsiktig og legger vekt på selskapets sterke balanse.

En del av porteføljen hadde positive rapporter, noe som hjalp fondets utvikling i perioden. Blant de beste bidragsyterne i april nevner forvalteren LKQ, Itron, Tomra og National Express.

Aktiv måned med mange porteføljeendringer

Fondet var aktivt i løpet av måneden når det gjaldt handel, sier forvalteren og beskriver at flere sterke selskaper har tatt del i porteføljen. De nye porteføljebeholdningene inkluderer Beijing Enterprise Utility, Salmar, Umicore, Roper Technologies og Trimble Navigation.

“Vi valgte også å selge selskaper hvor vi mener at verdiene har falt bort. Dette inkluderte selskaper som Cranswick og RPS. Basert på samme argument valgte vi også å redusere eksponeringen vår i Casella og East Japan Railways”, sier Charlie Thomas.

Med det nylige turbulente markedet benyttet Jupiter Global Ecology Growth også muligheten til å inkludere selskaper med gode utsikter som Corbion, som opererer i sirkulærøkonomien, og Koninklijke DSM, som opererer i bærekraftig landbruksnæring og helse.

“Vi deltok også på emisjonen i National Express. Mens offentlig transport for tiden er en utfordrende sektor, er den posisjonert for å dra nytte av langsiktige transporttrender. National Express har en sterk balanse og opererer i USA, Europa, Storbritannia og Canada og har en veldig diversifisert virksomhet, ett eksempel er at selskapet er den største skolebussoperatøren i USA”, sier Charlie Thomas.

Miljø og bærekraft fokus i fremtiden

Med et fremoverrettet fokus bemerker sjefen at selv om rekylen i april unektelig var velkommen, bekymrer han seg for at rapportene for andre kvartal vil vise et mer realistisk bilde av utsiktene for resten av året. Han uttaler at han vil følge nøye med på utbytterevisjoner.

Mange av planene som er skissert for gjenåpning av landegrensene inkluderer miljø- og bærekraftsspørsmål på agendaen, noe som er positivt, mener forvalteren. Når krisen begynner å avta, ser han det som mulig at fokus igjen vil bli rettet mot de langsiktige problemene rundt miljø og bærekraft. Påvirkningen til sektoren er fortsatt stor, noe han sier antyder at investorene fortsatt tenker på det langsiktig.

“Det er imidlertid viktig å huske at mange av de miljømessige og bærekraftige temaene kan by på flere års muligheter, om ikke flere tiår, og vi vil dra nytte av alle undervurderte muligheter som oppstår som et resultat av den nylige uroen i markedet”, avslutter forvalteren.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER