• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: +8,5% i april, forsetter å slå indeks

(Fonder Direkt): De globale aksjemarkedene har trosset katastrofale makrostatistikker ved hjelp av enorme stimulanser fra sentralbanker over hele verden. Imidlertid betyr det strenge regelverket fra ECB at økonomisk støtte til europeiske økonomier kan bli forsinket.

Dette skriver forvalterparet Mark Nichols og Mark Heslop i en månedlig kommentar for Jupiter European Growth Equity Fund.

Jupiter European Growth steg 8,1 prosent i april, noe som var bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe), som steg 6,5 prosent (begge i fondets basisvaluta euro).

european

Jupiter European Growth og referanseindeksens avkastning de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

I løpet av måneden ble det notert historiske bevegelser i oljemarkedet, og da USA gikk tom for lagring, falt prisen under null for første gang noensinne. Fondet har ingen eksponering mot oljesektoren i det hele tatt, noe som bidro til den relative overprestasjonen i april, fremkommer det. En overvekt mot industri og teknologi tynget utviklingen.

Positive bidragsytere i løpet av måneden var Deutsche Boerse, Grenke, Biomerieux, IMCD, Finecobank og Diasorin, mens forvalterne nevner Edenred, Dassault Systèmes og Kingspan blant negative bidragsytere.

Aktiviteten i porteføljen er rapportert å ha vært lav, men forvalterne sier at noen posisjoner innen diagnostikk og helsetjenester er blitt nedskalert noe på grunn av en sterk utvikling.

“Vi forventer at de fleste av de negative nyhetene knyttet til Covid-19 vil vises i rapportene i andre kvartal, men vårt fokus på det fundamentale i selskapene forblir uendret”, skriver forvalterne.

Mark Nichols og Mark Heslop sier at de vil fortsette å favorisere kvalitetsselskaper med langsiktige vekstmuligheter. Samtidig påpeker de at fondet ikke har noen eksponering større aktører innen olje, legemidler eller bankvirksomhet, og samtidig en lav eksponering mot “verdiaksjer”.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER