• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: +2,5% i april, økt i defensive IG

(Fonder Direkt): Det globale obligasjonsfondet Jupiter Dynamic Bond hadde en avkastning på 2,5 prosent i april, samtidig steg referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) med 3,3 prosent på samme tid. Så langt i år har fondet hatt en avkastning på 0,3 prosent, mens referanseindeksen har falt 5,0 prosent. Prosentene er i euro.

Dette fremgår av fondets månedlige kommentarer, fra strategisjef Ariel Bezalel og forvalter Harry Richards, som utgjør Jupiter Dynamic Bonds forvaltningsteam.

dyanmic

Utvikling av fondet og referanseindeksen de siste fem år. (Kilde: Jupiter Asset Management)

“Fondet steg i april da alle større aktivaallokeringer bidro positivt. Fondets eksponering mot “high-yield” var den største bidragsyteren, etterfulgt av utstedere innen bank, konsum og telekom. Obligasjoner med ‘investment grade’-rating hadde en sterk utvikling, spesielt nye investeringer. Gjelden i fremvoksende markeder økte også, ledet av fondets brasilianske proteinprodusenter og russiske selskaper”, skriver forvalterduoen.

Andre investeringer som bidra til avkastningen i april var amerikanske og australske statsobligasjoner, samt konvertible obligasjoner i gullgruveselskaper, som steg kraftig. Det eneste virkelige negative bidraget sies å ha kommet fra kostnadene for å “sikre” den amerikanske dollar mot basisvalutaer.

Økt i defensive “investment-grade” obligasjoner

Med tanke på fondets handlinger var april en begivenhetsrik måned med mange porteføljeendringer å rapportere fra forvalterteamet.

“Når det gjelder handel fokuserte vi på å kjøpe ‘investment-grade’ obligasjoner av høy kvalitet til attraktive spreader på mellom 250 og 350 basispunkter. Vi liker defensive ‘gjennom-syklus-selskaper’ med evnen til å motstå en lengre krise enn markedet forventer”, skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.

Når det gjelder ovennevnte tema la fondet til obligasjoner i alkohol- og fastfood-sektorene i løpet av måneden, som Anheuser-Busch Inbev, Pernod Ricard, Keurig Dr. Pepper og McDonald’s. Andre kjøp inkluderer Broadcom, Mondi, Vodafone, HCA og Oracle. I tillegg deltok Jupiter Dynamic Bond i noen obligasjonsemisjoner med “investment-grade” i olje- og gassektoren (med kredittrating A- som lavest) for attraktive premier, men den totale eksponeringen mot energisektoren er fortsatt relativt lav på rundt 3 prosent, ifølge kommentaren. I “high-yield” tok fondet inn obligasjoner med kredittrating BB fra utstedere som Virgin Media, Netflix og Pinewood Studios, som sies å ha prestert veldig bra siden den gang.

I mars initierte fondet “opportunistisk” en posisjon i amerikanske TIPS (Treasury Inflations Protected Securities), som er en slags amerikanske statspapirer designet for å gi beskyttelse mot inflasjon. I april realiserte forvalterne avkastningen i denne posisjonen, da inflasjonsforventningene steg i løpet av måneden, ifølge kommentaren.

Tro på rentekonvergens i statsobligasjonsmarkedet

Gjennomsnittlig løpetid på Jupiter Dynamic Bonds portefølje er fortsatt rundt 6,5 år, og forvalterne gir en forklaring på hvorfor de fortsatt tror på amerikanske og australske statsobligasjoner med lang løpetid:

“Sterke deflasjonære krefter opprettholdes, og derfor beholder vi omtrent 40 prosent av porteføljen i mellomlange til lange amerikanske og australske statsobligasjoner. Med den globale økonomien på livsopprettholdende tiltak, er det potensialet for at rentene i disse markedene kan konvergere med lavere avkastning i statsobligasjonsmarkedene som Japan og Europa”, skriver forvalterene og fortsetter:

“Selv om renten allerede er på et historisk lavt nivå, ville vi ikke bli overrasket over å se den ti år lange amerikanske renten falle til null, med kraftig stigende realrenter i lys av mye lavere inflasjon eller deflasjon.”

“Kan ikke løse gjeldsproblemer med flere lån”

Ariel Bezalel og Harry Richards mener at det vil komme flere økonomiske støttetiltak i fremtiden. De tror at enda mer finanspolitiske og pengepolitiske stimulanser sannsynligvis vil støtte kapitalmarkedene i løpet av de kommende månedene, og at sentralbankenes balanse er utformet for å “eksplodere” resten av året og fremover. Dette etter at den amerikanske sentralbanken allerede har kunngjort at den vil gå inn og kjøpe foretaksobligasjoner for første gang.

“Alle muligheter er oppe på bordet. Det er ikke mulig å løse et gjeldsproblem ved å tilby lån til en allerede sterkt gjeldstynget foretakssektor, spesielt i USA hvor gjeldsnivåene er på rekordhøye nivåer”, skriver forvalterne.

Følgelig oppfordrer forvalterne om forsiktighet og bemerker at bearmarkedet har en tendens til å lure investorene tilbake for tidlig. Ariel Bezalel og Harry Richards forventer at volatiliteten vil komme tilbake i løpet av året da veksten ikke tar seg opp i den grad mange markedsaktører håper.

Jupiter Dynamic Bond-teamet vil fortsette å utøve disiplin, og vil primært legge til gjeld med “investment-grade” der risikoen for mislighold er lav og spreadene er attraktive, samtidig vil fondet forbli fokusert på likviditet og håndtering av nedsiderisiko.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER