• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: +2,8% i april, eiendom mer attraktivt nå etter korreksjon

(Fonder Direkt): Eiendomsfondet Skagen m2 steg 2,8 prosent i april, mens referanseindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) steg med 5,2 prosent, begge i svenske kroner. Fondet er dermed ned 19,6 prosent så langt i år, mens referanseindeksen har falt 17,0 prosent.

“Volatiliteten fortsatte inn i april som et resultat av usikre utsikter til pandemien, mens noen land lettet virusbegrensningene og sentralbankene fortsatte å stimulere økonomien,” skriver porteføljeforvalter Michael Gobitschek i en månedlig rapport.

m2

De beholdningene som ga de beste og verste bidragene til avkastningen i april. (Kilde: Skagen Fondene)

Fondets beste bidragsytere var de defensive eiendelene Self Storage og Shurgard, begge med stabile rapporter, fremkommer det.

Den finske modulhusoperatøren Adapteo var derimot den verste porteføljebeholdningen i løpet av måneden da regjeringen utsatte kontraktsforhandlinger som følge av koronapandemien.

“De fleste kvartalsrapporter kom inn som forventet - så langt upåvirket av leasingavtaler som ble inngått tidlig, noe som betyr at de kommende kvartalene blir desto viktigere”, skriver forvalteren.

Langsiktige utsikter enda mer attraktive

De langsiktige utsiktene for eiendom er enda mer attraktivt etter korreksjonen, skriver forvalteren.

“Aktivt eierskap og valg av aksjer er viktig gitt den betydelige resultatpolarisasjonen mellom forskjellige segmenter. Uansett hva som kan skje på kort og lang sikt, vil urbanisering og demografisk endring gi støtte til global eiendom som en aktivaklasse”, skriver Michael Gobitschek.

Pr 30. april hadde fondet 32 porteføljebeholdninger, med de fem største landeksponeringene i USA, Japan, Tyskland, Sverige og Norge.

m22

Skagen m2s ti største eierandeler i slutten av april. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer på Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER