• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: +7,4% i april, "fortsatt usikre tider"

(Fonder Direkt) Da investorenes fokus dreide seg fra Covid-19 og mot de finanspolitiske og pengepolitiske stimulansene som ble lansert, hentet de globale aksjemarkedene seg opp igjen.

Det konstaterer fondsforvalterene Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en månedlig rapport for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tiki for april.

Fondet steg med 7,4 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen (MSCI EM NR USD) steg 7,1 prosent. Siden årsskiftet har fondet falt -16,6 prosent og referanseindeksen -12,5 prosent, heter det i rapporten.

“Vi føler at situasjonen fortsatt er veldig usikker, og har brukt tid på å evaluere prognosene våre deretter”, kommenterer fondsforvalterne.

tiki

Fondets mest positive og negative porteføljebidrag i løpet av april. (Kilde: Skagen Fonder)

Fondets økning i april forklares blant annet av utviklingen av UPL, en indisk produsent av agrokjemikalier, og gruveselskapet Ivanhoe Mines, som begge steg etter positive nyheter. Lakseoppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har også gitt et positivt bidrag, og selskapet har flyttet over på Oslo Børs, kunngjør forvalterne.

På nedsiden nevner fondsforvalterne energisektoren, nærmere bestemt Golar LNG, Euronav og Shell, som alle ble påvirket negativt av turbulensen i oljemarkedet. Shell er tatt ut av porteføljen siden selskapet kunngjorde et redusert utbytte, melder fondsforvalterne.

Fondet består av 46 selskaper, med størst vekt i Samsung Electronics, Naspers og Ping An Insurance Group. Sammenlignet med indeksen er fondet overeksponert mot Sør-Korea, Sør-Afrika og Russland, men undereksponert mot Kina.

Forvalterne rapporterer at deres verdsettelse av porteføljeselskapene på 12x 2020 P/E og 0,8x gjeldende P/B, vurderes som “attraktiv verdsettelse”.

Les mer på Skagen Fondene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER