• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -20,7% 1kv, økt i dsm og umicore

(Fonder Direkt) Aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth falt 20,7 prosent i løpet av første kvartal, hvor mars stod for et tap på 15,2 prosent. Fondets referanseindeks (FTSE ET100) falt samtidig henholdsvis 15,6 og 17,9 prosent.

Det fremgår av en månedskommentar fra fondsforvalteren Charlie Thomas.

gl ecoo

Utvikling for Jupiter Global Ecology Growth og referanseindeksen FTSE ET100 de seneste ti årene. (Kilde: Jupiter AM)

Koronavirusets fremmarsj satte et støkk i verdens børser i løpet av første kvartal, spesielt i mars. Rask og effektiv handling fra både sentralbanker og myndigheter roet imidlertid ned markedene mot slutten av måneden.

At fondet underpresterte referanseindeksen tilskriver forvalteren fremfor alt en undervekt i den amerikanske dollaren, noe som påvirket den relative utviklingen. Samtidig påpeker han at overvekten mot japanske aksjer støttet fondet under markedsturbulensen.

Mangelen på Tesla tynget relativ utvikling

Igjen nevner Charlie Thomas ikke-eksisterende eksponering mot Tesla, som utgjør store deler av referanseporteføljen, som en medvirkende årsak til Jupier Global Ecologys underprestasjon.

Samtidig konstaterer han at fondet hadde bedre resultater enn FTSE ET100 i mars, da hypede selskaper ble hardt straffet i aksjemarkedet.

Porteføljens beste bidragsyter i løpet av kvartalet var den britiske produktleverandøren Cranswick, som hadde godt av den økte etterspørselen etter dagligvarer i kjølvannet av Covid-19.

“Andelene i de japanske industrikjelprodusentene Miura og Azbil, som produserer automatiseringsutstyr, var også motstandsdyktige, ettersom de begge leverte stabile kvartalsrapporter”, meddeler forvalteren.

På den negative siden var det britiske buss- og transportselskapet National Express, som ble hardt påvirket av begrensningene som ble innført for å stanse virusspredningen i landet.

Børsnedgangen åpner muligheter

Den skarpe nedgangen i børsmarkedene åpnet samtidig opp muligheter for fondet for å øke sine beholdninger, og Charlie Thomas meddeler at de har fylt på i både DSM og Umicore.

Charlie Thomas mener at den rådende markedssituasjonen vil ha vist seg å tilby attraktive muligheter for aktive investorer med et langsiktig perspektiv, samtidig som han bemerker at vi er på ukjent land og at ingen kan forutsi hvordan konsekvensene av Covid-19 virkelig vil se ut.

“Derfor er vår langsiktige optimisme om mulighetene som presenteres i markedet blandet med en antagelse om både langsiktig, men aldri før sett, forstyrrelse av global økonomisk aktivitet”, skriver forvalteren.

Når krisen begynner å avta, ser forvalteren det som mulig at fokus igjen vil bli rettet mot de langsiktige problemene angående miljø og bærekraft. Tilstrømmingen i sektoren har fortsatt vært store, noe han mener tyder på at investorer fortsatt tenker med på det langsiktige landskapet.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER