• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Global: -6,8% i mars, tatt inn equinor etter oljeprisras

(Fonder Direkt) Aksjefondet Skagen Global var ned 6,8 prosent i mars, som var bedre enn referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD), som falt 9,0 prosent. Det betyr at fondet har falt 11,7 prosent siden årsskiftet, mens referanseindeksen har gått tilbake 15,6 prosent.

Det fremgår av en månedsrapport og gjelder i svenske kroner.

Fondsforvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen konstaterer i rapporten at bullmarkedet som har pågått de seneste elleve årene brått fikk en avslutning da koronaviruset fikk selskaper til å stenge ned rundt om i verden. Volatiliteten har vært rekordhøy og oljeprisen fikk seg en ordentlig knekk etter at en plutselig priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland brøt ut.

global

Skagen Globals beste og svakeste avkastningsbidrag i første kvartal. (kilde: Skagen Fondene)

De tre sterkeste bidragsyterne i løpet av første kvartal var Microsoft, Old Dominion Freight Line og Adobe. De amerikanske teknologiselskapene Microsoft og Adobe dro nytte av deres digitale forretningsmodell som ikke ble berørt i like stor grad som andre selskaper som ble tvunget til å stenge ned, skriver forvalterne.

Det amerikanske familiekontrollerte frakt- og logistikkselskapet Old Dominion Freight Line viste motstand, til tross for lavere volum, ettersom selskapet har en solid balanse og forvalterduoen forventer at selskapet vil bli en langsiktig vinner når koronaviruskrisen avtar.

Negativ på vektskålen veide Hiscox, Beazley og JP Morgan.

“For disse finansselskapene tynget fallende rentenivåer og sterkt svekkede økonomisk utsikter”, forklarer Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Aon og Equinor inn i porteføljen

I løpet av kvartalet ønsket fondet to selskaper velkommen til porteføljen, Aon og Equinor, mens Unilever måtte forlate porteføljen.

Aon beskrives av forvalterne som et verdensledende kunnskapsselskap innen risikostyring for selskaper og organisasjoner gjennom risk management-tjenester, forsikring og reassuranseformidling samt rådgivning og outsourcing innen Human Resources.

“Vi ser betydelige synergier fra den nylig annonserte fusjonen med konkurrenten Willis Tower Watson”, bemerker forvalterduoen.

De seneste årene har Skagen Global hatt svært begrenset eksponering mot energisektoren, da forvalterne ikke har vurdert at risikoen har vært tilstrekkelig attraktiv sammenlignet med avkastningen. Nå er imidlertid det norske olje- og gasselskapet Equinor tatt opp i porteføljen, et selskap som de mener har planer om å utvide til fornybar energi.

“Etter det bratte fallet i oljeprisen, tror vi at risiko/avkastning nå er mye mer attraktiv, spesielt for Equinor som har en solid balanse for å motstå nedgangen”, skriver forvalterduoen.

Dagligvaregiganten Unilever måtte derimot forlate porteføljen da selskapet viste anemisk inflasjonsjustert salgsvekst og tilsynelatende har mistet markedsandeler i et stort antall kategorier i lang tid, opplyser Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Fastholder investeringsstrategi


Forvalterne mener at det viktigste på kort sikt når selskaper vender tilbake til det normale etter nedstengningen, er hvor raskt en innhenting vil skje, noe de erkjenner at de ikke har noen innsikt i.

“Så vi forblir fokusert på å følge vår dypt forankrede investeringsstrategi,” skriver forvalterduoen.

I slutten av mars hadde Skagen Global 38 aksjer, hvorav de ti største utgjorde 41,8 prosent av porteføljeverdien. Når det gjelder geografi, dominerer USA-porteføljen, med en vekt på 75,3 prosent. Dette blir fulgt av Storbritannia (9,2), Frankrike (3,1), Danmark (2,9) og Sør-Korea (2,4). Følgende er Skagen Globals ti største innehav:

global2


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER