• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: -13% i 1kv, dekket noen shortposisjoner

(Fonder Direkt): Det første kvartalet i 2020 har mildt sagt vært en kamp for aksjemarkeder over hele verden, og i mars tiltok fallet ytterligere etter hvert som koronaviruset for alvor kom inn i Europa og USA.

Aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Return falt 13,0 prosent i verdi i løpet av kvartalet, mens referanseindeksen (LIBOR 3 måned EUR) for samme periode falt -0,2 prosent. Men i mars, da de fleste aksjemarkeder falt kraftig, var fondet uendret.

Dette skriver fondsforvalter James Clunie i en kvartalskommentar.

globall

Avkastning i euro sammenlignet med 3 måneders LIBOR (Kilde: Jupiter AM)

“I løpet av kvartalet var det hovedsakelig fondets shortposisjoner i selskaper hvor aksjekursen falt kraftig som bidro mest positivt til utviklingen. Disse inkluderer kjøkkenutstyrsselskapet Middleby, og Transdigm som designer, produserer og leverer konstruerte flydeler”, skriver forvalteren.

Negativt ut kom fondets longposisjoner, som Serco, BP, Newcrest og Melrose, alle hardt rammet av smittevernstiltak, men i disse tilfellene mener James Clunie at prisreaksjonene har vært for ekstreme gitt selskapenes robuste forretningsmodeller, håndterbare gjeldsnivåer og sunn likviditet.

Fondets gullsikring, via fysisk gull ETC og en rekke gullgruveselskaper, bidro positivt til utviklingen, kommer det frem.

“Gullprisen steg betydelig da ledende sentralbanker økte kvantitative lettelser og myndighetene satte i gang betydelige finanspolitiske stimulansepakker”, beskriver forvalteren.

Når det gjelder sektorer, kom fondets longposisjoner i olje- og gasselskaper dårligst ut i løpet av kvartalet, som et resultat av oljeprisskollapsen.

Begynte å dekke shortposisjoner

De siste ukene sier James Clunie at fondet har begynt å dekke noen shortposisjoner som har hatt spesielt bratte prisfall, inkludert Boeing, Shake Shack og Wayfair, men også noen shortposisjoner der forvaltergruppen mener at kursen har kommet tilbake til et nivå de ser på som rimelig, her nevner han Booking Holdings og Snap-On Tools.

“Vi har også lagt til litt i de longposisjonene våre som har stupt mer enn vi tror er berettiget, gitt deres prospekt, balanse og/eller likviditet. Disse inkluderer Melrose, GVC og Gocompare”, skriver James Clunie.

Depresjon neste?

Ifølge James Clunie avhenger ikke fondets utvikling av om aksjemarkedet stiger eller faller, men snarere av hvordan individuelle aksjer er priset og hvordan verdiaksjer presterer i forhold til “ikke-verdiaksjer” eller “vekstaksjer”.

Fra et ekstremt utgangspunkt når det gjelder vekst, og med finanspolitisk stimulans for å skape en innhentingseffekt, ser utsiktene for våre verdiaksjer i forhold til ‘ikke-verdi’ etter vår mening oppmuntrende ut, sier forvalteren.

Likevel tror han at fremtidig statistikk over økonomien og arbeidsledigheten antagelig vil vise at vi er i en depresjon og at de fleste økonomiske aktører vil vise svakere balanse og sannsynligvis lavere omsetning og/eller inntekt.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER