• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Bedre enn indeks gjennom sektorallokering og aksjeplukking

(Fonder Direkt): Etter en innledende sterk start på året, hadde bransje etter bransje utfordringer i kjølvannet av koronavirusets fremgang:

“Luksusvaresegmentet ble først rammet, deretter fulgt av energiselskaper og selskaper som ble rammet av forstyrrelsene i leverandørkjeden.”

Dette skriver forvalterduoen Mark Nichols og Mark Heslop i en kvartalsvis kommentar for Jupiter European Growth Equity Fund.

Jupiter European Growth falt 14,7 prosent i første kvartal, noe som var bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe), som falt 22,7 prosent (begge i fondets basisvaluta).

europe

Jupiter European Growth og sammenligningsindeksens avkasting de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Etterfølgende kollaps i oljemarkedet og kredittmarkedet resulterte i daglige rekorder i volatilitet, heter det i rapporten.

Det at fondet var overvektet kvalitets- og vekstaksjer hjalp fondet til å gjøre det bedre enn referanseindeksen, sier Mark Nichols og Mark Heslop. Sektorallokering og aksjeplukking har også vært en årsak til prestasjonen, og de nevner undervekt i finans og ingen eksponering mot energi som eksempel.

Positive bidragsytere i løpet av kvartalet var Biomerieux, Novo Nordisk, Coloplast, Grifols, Ubisoft Entertainment, Diasorin og Wolters Kluwer, mens av negative bidragsytere nevnes Amadeus IT, Grenke, Adidas, Arrow Global og Dovalue.

Aktiviteten i porteføljen har vært lav, “det er hva du kan forvente av oss”, skriver forvalterne. Små beholdninger i Intermediate Capital, Christian Hansen og KWS SAAT ble avhendet, mens ASML, en nederlandsk leverandør av maskiner til halvlederprodusenter, ble inkludert i porteføljen.

“Vi vil fortsette vår strategi om å anskaffe og beholde eksepsjonelle selskaper med langsiktige konkurransefortrinn, med langsiktige strukturelle vekstdrivere og forutsigbare kontantstrømmer,” skriver forvalterne om porteføljens investeringsprinsipper.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER