• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: -17,6% i mars, flere endringer i porteføljen

(Fonder Direkt) Eiendomsfondet Skagen m2 falt 17,6 prosent i mars, mens referanseindeksen (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) falt 17,3 prosent, i svenske kroner. Fondet er dermed ned 21,8 prosent så langt i år, mens referanseindeksen har falt 21,1 prosent.

Koronaviruset har spredd seg over hele verden, som igjen drev mange av verdens børser inn i det raskeste bearmarkedet noensinne.

“Eiendomssektoren ble i utgangspunktet rammet veldig hardt, spesielt som et resultat av stengte kjøpesentre, hoteller og restauranter, men også siden det er en veldig kapitalintensiv sektor,” skriver porteføljeforvalter Michael Gobitschek i en månedsrapport.

m2

Beholdningene som ga beste og dårligste avkastningsbidrag under første kvartal. (Kilde: Skagen Fondene)

Forvalteren påpeker imidlertid at sektoren kom seg mot slutten av kvartalet, med den beste utviklingen innen defensive eiendomsselskaper.

Michael Gobitschek skriver at datasentre og operatører av boligutleie var de sektorene som presterte best i stormen. Det var verre for den New York-baserte kontoroperatøren SL Green, som hadde en utfordrende periode da viruset kom inn i New York og tok et sterkt grep om byen mot slutten av kvartalet.

Solgte risikofylte selskaper

I løpet av kvartalet var forvalterteamet aktivt og omplasserte fondet for å minimere risikoen for absolutte tap, som understreker fondets strategi for defensiv vekst, kommer det frem.

“Vi solgte eller minimerte alle posisjoner i risikofylte segmenter eller selskaper som har balanser som er for strukket for denne usikre tiden. Vi solgte posisjoner i for eksempel kjøpesentre og hoteller, som Phoenix Mills og SM Prime, og hotelloperatøren Melia og Immofinanz, som har eksponering mot kjøpesenteret”, skriver forvalteren.

Brookdale Senior Living ble solgt på grunn av risikoen for virusutbrudd i sykehjem, og Colony Capital ble avhendet for sin samlede risikoprofil.

Stendörren ble solgt for å kjøpe Adapteo, og Columbia Property Trust ble solgt samtidig som posisjonen i SL Green ble redusert.

Fire nye selskaper inn i porteføljen.

Den britiske helseoperatøren Assura kom inn i porteføljen i løpet av kvartalet, et selskap som forvalteren beskriver som defensivt og Brexit-resistent med lange og stabile leieavtaler kombinert med en sterk balanse.

Den amerikanske kontoroperatøren Equity Commonwealth, den asiatiske logistikkplattformen ESR og den finske modulære husoperatøren Adapteo fikk også sin plass i porteføljen i løpet av kvartalet.

De langsiktige utsiktene er fortsatt positive

Når vi går inn i usikre tider på grunn av virusutbruddet, vil det kommende året også se annerledes ut for eiendomssektoren, konstaterer forvalteren.

-De langsiktige utsiktene er fortsatt positive, gitt all økonomisk stimulans og det faktum at både det fortsatt lave rentemiljøet og inflasjonsmiljøet er positivt for eiendomssektoren, på tross av et forverret makroøkonomisk miljø, skriver Michael Gobitschek.

Skagen m2 går ut første kvartal med sterk likviditet og fortsetter å fokusere på selskaper som de anser for å være motstandsdyktige i trenddrevne undersegmenter og med en god balanse og stabil kontantstrøm.

Pr 31. mars hadde fondet 31 beholdninger, med de fem største landeksponeringene i USA, Tyskland, Japan, Sverige og Norge.

m22

Skagen m2s ti største beholdninger ved slutten av mars. (Kilde: Skagen Fondene)

Les mer på Skagen Fonder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER