• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Kon-Tiki: -22,4% i koronapreget kvartal

(Fonder Direkt) “Første kvartalet 2020 vil for alltid bli husket for spredningen av koronaviruset og den påfølgende stengingen av verdensøkonomien.”

Det skriver fondsforvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport for vekstmarkedsfondet Skagen Kon-Tik. Fondet falt 14,3 prosent i mars, sammenlignet med referanseindeksen (MSCI EM NR USD), som falt 12,5 prosent. I første kvartal falt fondet 22,4 prosent og referanseindeksen var ned 18,3 prosent, heter det i rapporten.

Da både koronaviruset og oljepriskollapsen traff, opplevde verdens aksjemarkeder en av de raskeste korreksjonene noensinne, skriver fondsforvalterne. I lys av den eksepsjonelle markedssituasjonen har Skagen Kon-Tiki iverksatt tiltak:

“De siste ukene har vi simulert forskjellige scenarier for å stressteste og vurdere den økonomiske styrken til investeringene våre under svake økonomiske forhold”, skriver forvalterne og konkluderer:

“Totalt sett tror vi porteføljen vår er sterk, med en betydelig andel av porteføljen som er investert i selskaper med god kontantbeholdning, som skaper nedsidebeskyttelse”, skriver forvalterne.

tiki1

Fondets mest positive og negative porteføljebidrag i løpet av kvartalet. (Kilde: Skagen Fondene)

Ifølge forvalterne er porteføljeselskapene attraktivt verdsatt, med en balanse som gir beskyttelse på kort sikt og stort oppsidepotensiale på lang sikt. Blant fondets 48 beholdninger nevner forvalterne oljetankrederiet Euronav, som så økt etterspørsel etter lagring av olje, ettersom oljeprisen er lav.

Til tross for en svak bilindustri, har den koreanske batteriprodusenten Samsung SDI fortsatt å prestere godt.

Investeringsselskapene Naspers og Prosus presterte også godt i krisen, i stor grad takket være eierandeler i den kinesiske spilldistributøren Tencent, som var relativt upåvirket av Covid-19, skriver forvalterne. På nedsiden nevner de det russiske flyselskapet Aeroflot, hvor etterspørselen har falt under koronakrisen.

Porteføljen har gjennomgått noen endringer i løpet av kvartalet:

“På begynnelsen av året solgte vi den siste av beholdningen i Tullow, basert på skuffende oppdateringer rundt drift og selskapsstyring i 2019. Vi solgte også to av våre brasilianske beholdninger, jernbaneselskapet Rumo og energikonglomeratet Cosan, som begge hadde sterke resultater i fjor”, skriver fondsforvalterne.

Ny beholdning i porteføljen er den kinesiske produsenten av hvitevarer, Hisense Home Appliances, der forvalterne sier at det er en oppside fra selskapets konsolidering av et joint venture i klimaanlegg med Hitachi.

tiki2

Skagen Kon-Tikis eksponering mot land og sektorer i forhold til fondets referanseindeks (MSCI EM NR USD). (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER