• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen Focus: -31,8% 1kv, foretrekker kina, japan og sør-korea som er foran i virussyklusen

(Fonder Direkt) Det globale verdiorienterte aksjefondet Skagen Focus hadde et tøft første kvartal, med en nedgang på 31,8 prosent i svenske kroner. Samtidig falt referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) med 15,6 prosent, også målt i svenske kroner.

Dette fremgår av en kvartalsrapport fra fondsforvaltere Jonas Edholm og David Harris, som sier at aksjemarkedene i slutten av februar raskt ble kastet ut i det første globale bearmarkedet siden 2008.

“Responsen på trusselen fra koronaviruset har ført til en enestående nedstengning av hele økonomier, og svært få investorer kan hevde å ha vært vitne til et lignende investeringsmiljø. Usikkerheten er på toppnivåer”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

focus

Fondets best og dårligste avkastningsbidrag i første kvartal 2020. (Kilde: Skagen Fondene)

Verre for Vesten senere virussyklusen

Forvalterne bemerker at investorene ikke helt har klart å skille mellom den ekstremt alvorlige situasjonen i den utviklede vestlige verden og de relativt mer beskyttede økonomiene i Kina, Sør-Korea og Japan. Sistnevnte sies å være bedre posisjonert når det gjelder “virussyklusen”, mens selskapene i disse landene har både overskuddslikviditet og store eierandeler i ikke-kjernerelaterte operasjoner, noe som vil gjøre dem i stand til å motstå en økonomisk storm, ifølge rapporten. Skagen Focus har posisjonert seg på linje med dette, og hadde på slutten av første kvartal 40 prosent av kapitalen investert i Kina, Sør-Korea og Japan.

Verdiaksjer i disse tre landene er klare til å outperforme.

Forvalterne estimerer at det er stor sannsynlighet for at verdiaksjer i disse landene vil gjøre det bedre enn det amerikanske markedet, som fortsatt anses for overpriset. Jonas Edholm og David Harris mener videre at en stor andel av aksjene i kategorien “kvalitet / vekst” i denne nedgangen etter hvert vil bli oppfattet som mer konjunkturmessig enn tidligere, med fallende verdsettelsesmultipler som resultat.


Solgte Kroger og Sao Martinho

Som et resultat av forvalternes syn på verdsettelser og geografiske forskjeller angående koronaviruset, har Skagen Focus en eksponering i USA på bare 12 prosent. Fondet solgte eierandeler i Kroger-næringskjeden sent i kvartalet, etter at aksjen nådde kursmålet og var den sterkeste beholdningen i år, ifølge rapporten. En annen beholdning som er solgt er den brasilianske etanolprodusenten Sao Martinho, som også oppnådde forvalternes kursmål etter en rask oppgang.

Porteføljetillegg i kvartalet

Tre nye selskaper som blir rapportert inn er den amerikanske kyllingoppdretter Pilgrims Prime, det finske publikasjonspapirselskapet UPM og det tyske serviceselskapet Befesa.

Pilgrims Prime, som også tidligere har vært i porteføljen, sies å handle til en verdsettelse som gir en oppside på 50 prosent over to til tre år, mens etterspørselen etter kylling anses å være mer spenstig enn markedet hevder.

Hos UPM ser forvalterne en stor fordel med en gjeldfri balanse, som gir rom for både utbytte og transformative kapitalinvesteringer. Forvalterduoen skriver at UPM bruker kontantstrømmen fra sin modne papirvirksomhet til å utvikle seg mot et global konsern innen papp, etiketter og spesialpapir. Beholdningen anses å ha eksepsjonelt god risiko mot potensiell avkastning.

focus2

Fondets eksponering (mørkegrønn) mot land og sektorer. (Kilde: Skagen Fondene)

Befesa samler og gjenvinner stålstøv og aluminiumsrester, og er et selskap som forvalterne har hatt øynene opp for en stund, men som ikke tidligere har blitt handlet innenfor fondets prisintervall.

“Selskapet opererer i et nisjemarked med solide underliggende trender, samtidig som det tilbyr en kritisk tjeneste med høye etableringshindringer. Gjenvinning av stålstøv og aluminiumslagg er en meget regulert og nødvendig tjeneste, og gir Befesa en unik posisjon til å dra nytte av de langsiktige behovstrendene for EAF stål- og aluminiumsproduksjon”, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Andre porteføljeendringer nevnt i rapporten inkluderer økt beholdning i det japanske konglomeratet Hitachi og i det kinesiske teleselskapet China Unicom.


På tide med en ny vinner på børsene?

Når det gjelder børsutsiktene, skriver forvalterduoen at en bedring vil komme før eller senere, men at det er vanskelig å forutsi når det vil skje. De mener den bratte nedgangen markerte slutten på den “vekstinvesteringssyklusen” som har rådet siden 2010, og at det nå er på tide med en ny vinner på børsen når det gjelder hvilke egenkapitaltyper som presterer best. Råvarer og finans er to segmenter som forvalterne mener har gode sjanser til å vise imponerende vekst når konjunkturoppgangen kommer.

Rekordlav verdsettelse i Skagen Focus

Jonas Edholm og David Harris mener at mange av fondets eierandeler omsettes til eksepsjonelt lave multipler til antatt resultat for årene 2021 og 2022, og de anslår at den minste antydning til økonomisk normalisering kan føre til en stor rotasjon mot verdiaksjer. Når det gjelder neste års vektede inntjeningsutsikter, handles porteføljen på rekordlave 6 ganger, mens bokført verdi er 0,7 ganger, ifølge rapporten.

“Den potensielle oppsiden i porteføljen er nå mer enn det dobbelte av de nåværende nivåene, noe som betyr en gunstig risiko / avkastning i løpet av et to-tre-års investeringsperspektiv”, skriver forvalterne.

focus3

Skagen Fokus ti største eierandeler pr 31. mars 2020, som til sammen utgjør 42,4 prosent av fondets kapital. Totalt er det 35 aksjer i porteføljen. (Kilde: Skagen Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER