• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Génération: -18,6% i en historisk børsmåned

(Fonder Direkt) En måned som kommer til å gå i historiebøkene, skriver forvalterne Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez og François-Régis Breuil for ODDO BHF Génération Equity Fund i en månedskommentar for mars.

Fondet tapte 18,6 prosent i mars, mens referanseindeksen (MSCI EMU Net Return EUR) falt 17,2 prosent. Siden årsskiftet har fondet prestert -26,1 prosent, og indeksen -25,1 prosent.

generation

Ti års diagrammer for fondet (turkis) og sammenligningsindeks (blå). (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

“Mars 2020 var måneden da alle rekorder ble brutt; fra den høyeste daglige volatiliteten til den raskeste “selloff” på to uker, og den sterkeste dagstigningen for Dow Jones siden 1930-tallet”, kommenterer fondsforvalterne.

I kjølvannet av koronakrisen ble sykliske selskaper innen bilindustrien, bygg, hotell, transport og eiendom mest rammet, alle sammen med nedgang på over 20 prosent, melder fondsforvaltere. Noe mindre dårlig gikk det for helsehjelp, mat, detaljhandel og kjemi, fortsetter de.

Sentralbanker har satt i gang enorme tiltak for å holde kredittmarkedet over overflaten, og statene har lovet å dekke mange av kostnadene som krisen medfører. Til tross for dette er fremtiden fremdeles usikker, sier forvalterne, og siterer usikkerhetsfaktoren for hvor lenge land holdes i karantene som eksempel.

For fondet skriver forvalterne at troen på å investere langsiktig i lønnsomme selskaper med sterk balanse og med upåvirket vekst på mellomlang sikt er underbygget:

ODDO BHF Generation investerer først og fremst i selskaper med stabile og langsiktige eiere (ofte familieeide selskaper). Fondet praktiserer aksjeplukking basert på grunnleggende analyse og verdsettelse av hvert enkelt selskap for å tiltrekke attraktive selskaper på lang sikt.

Blant månedens beste eierandeler nevner forvalterne Ericsson, Riche, Grifols, UbiSoft og Dassault Systèmes, mens Cineworld, SPIE, Elis, Sopra Steria og Volkswagen er i den andre enden av spekteret blant fondets 51 eierandeler.

Fondet har redusert eierandelene i Elior, Cineworld, SMCP og Inditex, og valgte i stedet å øke sine posisjoner i ASMi og SoftwareONE, men fortsatt holde porteføljens ESG-rating over referansenivået, heter det i rapporten. Fondets fem største eierandeler i slutten av mars var Sap, Lvmh, Grifols, Merck og Fresenius Medical care, melder fondsforvalterne.

generation2

ODDO BHF Générations ti største eierandeler av totalt 53. Fra 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER