• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Avenir Europe: -15,7% i mars, satser på sterk balanse i usikker tid

(Fonder Direkt) Aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe, som fokuserer på små og mellomstore selskaper i Europa, falt med 15,7 prosent i mars. På samme tid falt referanseindeksen (MSCI Europe Smid EUR NR) 19,4 prosent.

Dette fremgår av en månedsrapport og gjelder i fondets basisvaluta euro.

Fondsforvaltere Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard oppsummerer den begivenhetsrike måneden i koronavirusets tegn som følger:

“Mars 2020 vil absolutt etterlate et avtrykk i historiebøkene. Det var en måned der alle rekorder ble brutt, fra den høyeste volatiliteten på en dag til den bratteste to-ukers nedgangen, og Dow Jones største rally på en dag siden 1930-tallet.”

Syklisk tok det største smellet

Forvalterne bemerker at de mest sykliske sektorene tapte mer enn 20 prosent i mars, og viser i denne sammenheng til biler, industri, bygging, hotell, transport og næringseiendom. Mer defensive deler av markedet sies å ha klart seg med ensifrede fall, inkludert helsehjelp, mat, detaljhandel og kjemikalier. Forvalterne bemerker også at mange selskaper i et forsøk på å holde seg solvente benyttet seg av kredittlinjene sine, kansellerte eller senket utbyttet og suspenderte aksjeinnløsninger.


Når kommer vaksine og effektiv behandling?

En viktig vei fremover i koronakrisen er hvis og når vaksiner og medisinsk behandling blir tilgjengelig i stor skala. For øyeblikket vemtes det en enighet i det medisinske miljøet om det vil være mulig å produsere en pålitelig vaksine, og om stoffet hydroksyklorokin kan brukes til å behandle covid-19 pasienter, ifølge rapporten. Forvalterne legger til at epidemiologer foreløpig anslår at mellom 1 og 5 prosent av verdens befolkning har blitt smittet (1 prosent vil bety nesten 78 millioner, sammenlignet med det offisielle tallet på litt over 1,5 millioner).

avenir

Fondets sektoreksponeringer i prosent til venstre og overvekt og undervekt mot sammenligningsindeksen til høyre. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Mens store deler av økonomier er lagt ned for å bremse smittespredningen, har sentralbankene vært raske til å handle for å støtte økonomien, noe som har betydd en viss lettelse i finansmarkedene.

“De pengepolitiske myndighetene innså raskt omfanget av utfordringen. Fra begynnelsen av mars kunngjorde sentralbankene at de vil gjøre det som trengs for å holde kredittmarkedene flytende og refinansiere begge deler store og små selskaper i denne kritiske perioden. Disse tiltakene har redusert risikoen for uordnede kausjoner og konkurser” skriver forvalterne, som også nevner tunge støttetiltak fra regjeringer rundt om i verden.


Mange spørsmålstegn å rette ut i fremtiden

Til tross for resolutte handlinger fra sentralbanker, er omfanget av mulige og sannsynlige utfall av krisen svært bredt, ifølge rapporten. Forvalterne mener at det er lett å forstå hvorfor volatiliteten er så høy på kort sikt. Spørsmål de reiser er: hvor lenge vil driftsstans og økonomiske forstyrrelser vare? Hvor snart vil vi se en bedring? Vil denne uvirkelige perioden føre til grunnleggende atferdsendringer?

Forvalterteamet bemerker at ingen har svarene ennå, men de deler hvilken strategi fondet bruker for å navigere gjennom krisen:

“Vi har stor tro på at den beste strategien for å sikre langsiktig avkastning er å investere i selskaper, sykliske eller ikke-sykliske, som sannsynligvis vil forbli lønnsomme, har sterke balanser, vil forbruke lite eller ingen kontanter i 2020 og 2021, tilfredsstille viktige og uerstattelige funksjoner, og hvis vekstutsiktene på mellomlang sikt ikke vil bli påvirket. ”

ODDO BHF Avenir Europe hadde 41 porteføljer ved utgangen av første kvartal. Når det gjelder eksponering i forskjellige land, dominerer Frankrike med 34,7 prosent, etterfulgt av Tyskland (9,6), Storbritannia (9,0), Sveits (7,3) og Irland (6,2). Nedenfor er de ti største eierandelene:

avenir2

Kilde: ODDO BHF AM SA


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER