• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: -2,1% 1kv, begynt å øke innen foretaksobligasjoner

(Fonder Direkt) Rentefondet Jupiter Dynamic Bond hadde en negativ avkastning på 2,1 prosent i første kvartal, med mars som en tung måned med en avkastning på -4,9 prosent. Dette er imidlertid bedre enn fondets referanseindeks (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged), som falt med 8,0 prosent i kvartalet, og i mars hadde fondet en avkastning på -8,1 prosent.

Dette melder fondsforvalterne Ariel Bezalel og Harry Richards i en kvartalskommentar.

“Fondet gikk inn i denne eksepsjonelle krisen med en sterk defensiv holdning, gitt våre eksisterende bekymringer for verdsettelsen av risikable eiendeler, hvor sent vi var i den økonomiske syklusen og bekymringene for svakheten i den globale økonomiske aktiviteten. Vårt syn var at dette medførte at markeder og den globale økonomien var ekstremt sårbare for et eksogent sjokk”, skriver forvalterduoen.

dynamic

Fondets utvikling de siste fem årene sammenlignet med sammenligningsindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per 31 januar. (Kilde: Jupiter AM)

Statsobligasjoner og sikring ga støtte


Fondets forsiktige posisjonering sies å ha vedvart i den ekstreme volatiliteten i løpet av kvartalet. Det største negative porteføljebidraget kom fra high yield, hovedsakelig i obligasjoner i finans-, forbruker- og energisektoren. Også kredittbeholdningen i fremvoksende markeder falt. Dette ble delvis oppveid av en sterk utvikling for amerikanske statspapirer, sikring i markedene med høy avkastning (high-yield) og investment grade samt en short-posisjon i den omanske rialen.

Ariel Bezalel og Harry Richards skriver at de forblir positive til amerikanske og australske statsobligasjoner, forsiktig innstilt til high-yield og fremvoksende markeder, sistnevnte til fordel for defensiv kreditt av høy kvalitet på investment-grade. For øyeblikket utgjør amerikanske statspapirer omtrent 26 prosent av porteføljen, mens australske og Newzealandske statsobligasjoner utgjør cirka 14 prosent.

Noe økt kreditteksponering

Fondet sies å ha solgt sine high yield- og investment grade CDS-sikringer i lys av en forventning om kraftige finanspolitiske og pengepolitiske svar på koronakrisen, samt mer attraktive kredittspreader. Imidlertid eksisterer fortsatt en CDS-posisjon på 1 prosent i statspapirer i fremvoksende markeder.


Forvalterne har også økt eksponeringen deres for visse kreditter.

“Vi har forsiktig begynt å legge til BB-kreditter av høy kvalitet med en rente på omtrent 10 prosent, og har også dratt nytte av emisjoner i investment grade. Vanligvis låner vi ut penger til selskaper som vi ser som ‘gjennom syklusen’, det vil si ganske defensive”, skriver Ariel Bezalel og Harry Richards, og presiserer at disse inkluderer farmasi, telekom/kabel og matvare.

Forvalterduoen bemerker at kredittspreadene har begynt å trekke seg tilbake etter den opprinnelige korona-panikken, ettersom investorer nå omfavner de enorme økonomiske stimulansepakkene som myndigheter rundt om i verden har lansert, kombinert med sterk pengepolitisk støtte fra sentralbanker. Men til tross for at fondet har begynt å øke kreditteksponeringen, understreker forvalterne at de virkelig ikke tror det er på tide å gå “all in” i risikoen.

Long amerikanske dollar mot “bundne” valutaer i fremvoksende markeder


Jupiter Dynamic Bond har et positivt syn på den amerikanske dollaren, da forvalterne noterer seg en global mangel på denne valutaen. Blant posisjoner det er verdt å nevne innen dette temaet er long dollar kontra CNH, da forvalterne mener at den kinesiske valutaen har stått bemerkelsesverdig sterkt, og at den vil måtte svekkes i takt med hva som har skjedd med andre asiatiske valutaer.

Forvalterne tror også at den kinesiske økonomien vil fortsette å “gå ut av drift”, samtidig som den har et dollarunderskudd, spesielt med tanke på de høyt gjeldstyngede selskapene. Andre valutaposisjoner fremhevet i porteføljen er long dollaren mot noen valutaer som er “bundet” til dollaren, for eksempel Hongkong dollar og den omanske rial, i stedet for å være long dollar mot andre tradisjonelle fremvoksende markedsvalutaer. Risk/Reward anses å være mer attraktiv gjennom denne tilnærmingen.

“Med den amerikanske økonomien under nedstengning, er det rett og slett færre amerikanske dollar som flyter rundt i verden for å smøre hjulene i den globale økonomien. Dette problemet er spesielt akutt for fremvoksende markeder der det er store summer av gjeld i dollar”, skriver Ariel Bezalel og Harry Richards.


Ser på krisen som en mulighet til å generere avkastning

Når det gjelder utsiktene for en global økonomisk oppgang, forventer Ariel Bezalel og Harry Richards en langsom prosess i stedet for en v-formet innhenting. De kunngjør også at til tross for deres forsiktige holdning, ser de fortsatt denne forstyrrelsen som en mulighet til å generere fremtidig avkastning for fondets kunder. Dette ved å dra nytte av feilprisede kreditter i økonomisk sterke utstedere, der forvalterne er trygge på at selskapene vil kunne håndtere krisen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER