• OPPDRAGSARTIKKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: -6,87% i mars, sentralbankstiltak ga attraktivt forhold

(Fonder Direkt) Rentefondet ODDO BHF Credit Opportunities falt 6,87 prosent i løpet av mars. Kredittspreader økte markant i løpet av måneden, med +123 basispunkter for investment grad og +353 for high yield.

Det fremgår av en månedsrapport med kommentarer fra fondsforvalterne Bastian Gries, Matthias Lackmann, Haiyan Ding. De slår fast at risikopremiene generelt steg godt i løpet av månedene på bakgrunn av svake aksjemarkeder og fondsuttrekk fra investment grade og high yield.

“ODDO BHF Credit Opportunities genererte en negativ totalavkastning i mars, ettersom kredittspreader utvidet seg betydelig. Imidlertid hadde fondet fordel av at vi kraftig reduserte high yield-eksponeringen før starten av markedskorreksjonen i slutten av februar”, skriver de.

Andre tiltak som fondet tok før uroen på markedene tok fart var å minske kredittrisikoen gjennom å kjøpe beskyttelse i form av såkalte credit default indices, og å midlertidig øke innen statsobligasjoner, ifølge rapporten.

credit

Fondets eksponering i forhold til kredittrating pr 31. mars. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Forvalterteamet konstaterer at usikkerheten rundt de økonomiske konsekvensene av korona-pandemien har økt betydelig, og de mener at en global resesjon for tiden ser uunngåelig ut for tiden. Sentralbanker verden over har reagert med full kraft for å lindre de negative økonomise effekene; i rapporten nevner forvalterne blant annet ECBs obligasjonsprogram PEPP på 750 milliarder euro, og Federal Reserves forpliktelse til å støtte markedene for selskapskreditter og å potensilt kjøpe ubegrensede mengder statlige verdipapier og boligobligasjoner.

Sentralbanksstøtte ga støtte og åpnet utsteder-vinduet

Nevnte sentralbanktiltak sies å ha resultert i en viss innhenting i kredittmarkedene mot slutten av mars, og utstedere av investment grade av høy kvalitet bidro til ECBs såkalte backstop for å utstede nye obligasjoner med store premier, som ifølge forvalterne har blitt godt mottatt av kredittinvestorer. Dette skal ODDO BHF Credit Opportunities ha tatt til etteretning da fondet brukte kontanter til å delta i attraktive nye utstedelser innom investment grade med høye premier mot slutten av måneden, i takt med at stimulansene fra ECB og Fed gjenåpnet utstedersvinduet, meddeler forvalterteamet.

“Med verdiene som nådde attraktive nivåer sent i mars, begynte vi å kjøpe visse kortsiktige ansvarlige lån, og vi begynte også å øke innen high yield-segmentet”, skriver forvalterne.

ODDO BHF Credit Opportunities hadde ved utgangen av mars 170 innehav fra totalt 204 utstedere. Nedenfor følger de ti største posisjonene:

credit2

Kilde: ODDO BHF AM SAS


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER