• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Bedre enn indeks takket være helse- og medisinbehandling

(Fonder Direkt) Takket være en “balansert og diversifisert” portefølje, har det systematiske aksjefondet ODDO BHF Artificial Intelligence overprestert referanseindeksen i en turbulent aksjemarkedsmåned.

Det skriver fondsforvalterne Brice Prunas og Maxence Radjabi i en rapport fra mars.

ai

Utvikling for ODDO BHF Artificial Intelligence og sammenligningsindeks siden fondets første publiserte netto aksjeverdi 29. mars 2019. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Artificial Intelligence falt med 10,1 prosent i mars (grunnvaluta dollar) og har dermed falt med 17,2 prosent i verdi siden årsskiftet. I norske kroner er de tilsvarende tallene 1,8 og 2,6 prosent. Sammenligningsindeksen (MSCI World NR USD i NOK) har falt 3,8 og 5,7 prosent i samme tidsperioder. Fondet har dermed overgått referanseindeksen i seks måneder på rad, heter det i rapporten.

Ifølge fondsforvalterne er hovedårsakene til dette overvekt til helsevesenet, undervekt til finansiering og ingen eksponering mot energisektoren. At omtrent en femtedel av porteføljen er investert i halvledere har vektet resultatene, kunngjør fondsforvalterne.

Fondets strategi er å bruke kunstig intelligens og kvantitativ analyse for å kategorisere og investere i kunstig intelligens bedrifter i det globale markedet. En big-data-algoritme brukes til å definere kategoriene som er viktigst innen kunstig intelligens, og for å velge de selskapene som er mest relevante i kategorien, forklarer forvalterne. Deretter brukes en kvantitativ modell kalt Algo 4 for å identifisere de 60 selskapene som er best fra et økonomisk og risikobasert perspektiv, forklarer de. Fondets tre største eierandeler i slutten av mars var Fortinet, Veeva Systems og Check point Tech. Software


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER