Sharing Alpha: Flere nye fond med høyest gjennomsnittsvurdering

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for mars.

Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

Fondnamn Betyg Antal Föregående
Schroder GAIA Two Sigma Diversified 4,74 22 Ned
Templeton Frontier Markets 4,69 16 Ny
Jupiter European Growth 4,61 15 Upp
Polen Capital Focus US Growth 4,52 10 Upp
DNB Fund Technology 4,45 38 Samma
Fidelity European Dynamic Growth 4,35 21 Upp
Hermes Global Emerging Markets 4,20 42 Ned
Comgest Growth Emerging Markets 4,17 11 Ny
E.I. Sturdza Strategic Europe Quality 4,16 18 Ny
Carmignac Pf Unconstrained Global 4,01 32 Ny

Ved sammenstilling tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk opprette en konto på plattformen og rangere fond, men denne vurderingen er nødvendig for å telle.

For å bli inkludert i Sharing Alfa’s toppliste, må fondet ha fått minst ti rangeringer fra september 2019.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER