Sharing Alpha: Flere endringer i hedgefondtoppen

(Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen der profesjonelle fondsvelgere fra 74 land rangerer fond og også kan bygge fiktive porteføljer, har publisert sin månedlige statistikk for mars.

Nedenfor er et sammendrag av fondene som har mottatt den høyeste gjennomsnittlige rangeringen i en rekke fondskategorier. Bare fond tilgjengelig for salg i Norden er inkludert.

Fondsnavn Innehav Antall Forrige
Pictet TR - Agora 4,85 9 Ned
Janus Henderson United Kingdom AbsRet 4,75 8 Ned
Schroder GAIA Two Sigma Diversified 4,74 22 Ned
Candriam Bds Credit Opportunities 4,57 6 Upp
Legg Mason WA Macro Opportunities Bd 4,57 18 Upp
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt 4,44 7 Ned
BNY Mellon Global Real Return (EUR) 4,43 5 Ned
JPM Global Macro Opportunities 4,43 18 Samma
Polar Capital UK Absolute Equity 4,34 12 Ned
Merian Global Equity Absolute Return 4,16 38 Upp
GAM Systematic Alternative Risk Premia 4,11 16 Upp
Liontrust GF European Strategic Eq 4,04 31 Upp
RAM (Lux) Sys L/S European Equities 4,03 31 Upp

Ved sammenstillingen tar Sharing Alpha kun hensyn til rangeringer satt av brukere som kan identifisere seg som profesjonelle fondskjøpere. Hvem som helst kan teknisk opprette en konto på plattformen og rangere fond, men denne vurderingen er nødvendig for å inkluderes.

For å bli inkludert i Sharing Alpha-topplistene, må fondet ha fått minst ti rangeringer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER