• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: -7,2% i feb, langsiktig fokus på det fundamentale

(Fonder Direkt) En sterk start på året tok en vending etter hvert som korona-virusets innvirkning på verdensøkonomien ble stadig tydeligere.

Dette skriver forvalterparet Mark Nichols og Mark Heslop i en månedskommentar for Jupiter European Growth for februar.

growth

Jupiter European Growth og sammenligningsindeksens avkasting de siste fem årene. (Kilde: Jupiter AM)

Jupiter European Growth tapte 7,2 prosent verdi i februar, som var 1,3 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks (FTSE World Europe), som falt 8,5 prosent (begge i fondets basisvaluta euro). Siden begynnelsen av året har basisvalutatendensen vært -4,5 prosent for fondet og -9,6 prosent for referanseindeksen.

“Sist vi så en så rask nedgang var under finanskrisen. Imidlertid bør nedgangen sees i sammenheng med et veldig sterkt marked i 2019”, sier forvalterne.

Fondet utviklet seg bedre enn referanseindeksen i februar, som forvalterne forklarer med eksponering mot selskaper som Kingspan, Genus, Atlas Copco, Sika, UbiSoft Entertainment, Wolters Kluwer, Edenred, Deutsche Boerse og Novo Nordisk. Selskaper som Adidas, Amadeus IT og Daide Campari-Milano har blitt hardt rammet i koronakrisen, skriver fondsforvalterne.

Porteføljens strategi påvirkes ikke av den turbulente børsen, kunngjør de. Dette innebærer en portefølje hvor kvalitet, vekst og verdifaktorer styrer investeringene i hvert enkelt selskap. Fondet er undervektet mot finans, men overvektet mot helsevesen, industri og teknologiselskaper, heter det i rapporten.

“Vi holder oss til posisjoneringen vi hadde på begynnelsen av året, for eksempel uten eksponering mot energi, eiendom eller strømforsyning. Vi investerer vanligvis ikke i råvarerelaterte selskaper eller selskaper sterkt påvirket av regelverk”, skriver forvalterne.

“Fokuset vårt er uendret. Vår strategi er å kjøpe og beholde eksepsjonelle selskaper med langsiktige konkurransefortrinn, strukturell langsiktig vekst og stabile kontantstrømmer”, avslutter forvalterne.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER