• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Absolute Return: -5,2% i feb, utfordrende start på året

Fonder Direkt) De to første månedene av året har vært tøffe for aksjehedgefondet Jupiter Global Absolute Return, ettersom verdsettelsesgapet mellom vekst og verdi fortsatte å øke dramatisk.

Dette skriver fondsforvalteren James Clunie i en månedlig kommentar for februar. Fondet falt 5,2 prosent i verdi i løpet av måneden, mens referanseindeksen (LIBOR 3 måned EUR) sto på 0,0 prosent i samme periode.

abs ret

Fondets resultat i euro sammenlignet med LIBOR 3 måneders euro (Kilde: Jupiter AM)

Fondets strategi er å være long verdiaksjer, mens de går short vekstaksjer, noe forvalteren påpeker har bidratt til ytterligere tap.

“Bemerkelsesverdig var at da de globale aksjemarkedene kollapset i løpet av andre halvdel av februar, ble aksjer billige verdiaksjer solgt ned mer enn dyrere vekstaksjer, noe som økte det allerede store verdsettelsesgapet”, forklarer James Clunie.

Som et resultat sier han at fondets resultat var relativt flatt i denne delen av måneden, i et markedsmiljø der han vanligvis forventer at fondet vil stige på grunn av dets noe negative markedsutsikter.

Longposisjoner tynget porteføljen

Flere av fondets longposisjoner falt i løpet av måneden, til tross for sterke kvartalsrapporter. Serco, som er fondets største eierandel, meldte om 25 prosent høyere fortjeneste og vil gjeninnføre utbytte for første gang på seks år, skriver James Clunie.

BP og BHP presenterte også rapporter som overgikk analytikernes forventninger mens Hyve Group, som organiserer arrangementer og konferanser, tynget fondets resultater ettersom driften ble sterkt påvirket av koronavirusutbruddet.

“Fondets longposisjoner i det biomedisinske selskapet Gilead Sciences utviklet seg godt etter nyheten om at de testet et antiviralt medikament som en mulig behandling for koronaviruset”, skriver James Clunie.

Shortposisjoner bidro positivt

Flere av selskapene som er inkludert i fondets shortposisjoner kom med resultatvarsel i februar, noe som bidro positivt til utviklingen. Netthandelsselskapet Wayfair rapporterte for eksempel tap og reduksjon i resultatvekst.

Porteføljens verste bidragsyter var igjen elbilprodusenten Tesla, hvis aksjen oversteg 900 dollar for første gang i begynnelsen av februar. Selv om forvaltergruppens tro er intakt angående Teslas verdsettelse, steg aksjekursen så sterkt at posisjonen ble for stor og fondet reduserte posisjoneringen.

James Clunie uttaler at forvaltergruppen følger sin filosofi om at prisen du betaler for en eiendel spiller en rolle. Samtidig mener han det er umulig å forutsi hvordan økonomien vil bli påvirket av koronavirusutbruddet og han sier at fondet har dekket noen shortposisjoner der aksjekursen har falt kraftig og at de har økt eksponeringen i noen få longposisjoner som han beskriver som billige, men der selskapets finansiering ser mer stabil enn gjennomsnittet.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER